W związku §5.1 ppkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Gogolinie wyznaczył w roku szkolnym 2022/2023  dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych. W dniach tych będą organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 6.45-16.15.

Są to następujące dni:

31.10. 2022r. – przed Świętem Zmarłych

02.05.2023r., 04. - 05.05.2023r. Majówka

09.06.2023r.  po Bożym Ciele

23-25.05.2023r.- Egzamin ósmoklasisty  

Dyrektor szkoły

Renata Kochanowska

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok  szkolny  trwa od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 23.06.2023r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

 10.2022r. Dzień Edukacji Narodowej

 • 10. 2022r. – przed świętem zmarłych
 • 23 -31.12.2022r. Zimowa przerwa świąteczna
 • 06-11.04.2023r. Wiosenna przerwa Świąteczna
 • 05.2023r., 04. - 05.05.2023r. majówka
 • 06.2023r. po Bożym Ciele
 • 23-25.05.2023r. - Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych:

Ferie zimowe  13 lutego - 26 lutego 2023 r..

Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

II. WYPOCZYNEK DZIECI

Zajęcia rekreacyjno- sportowe  zimowe – 1 tydzień podczas ferii zimowych

Zajęcia rekreacyjno- sportowe  letnie – 2 tygodnie podczas wakacji

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 
DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

                     I PÓŁROCZE – OD 01.09.2022r  DO  31.01.2023r.

                     II PÓŁROCZE  - OD 01.02.2023r. DO 24.06.2023r.

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW
KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

1. Do 16. 05.2023 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów )  o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z  przedmiotów edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.

2. Do 16.06.2023.  przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za  rok szkolny lub poprawkowego za  rok szkolny.

V. SPOTKANIA    RADY  RODZICÓW 

14.09.2022r.  przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2022/2023, Wybory uzupełniające do Rady Rodziców, zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców,

listopad 2022 Sprawy bieżące,  Organizacja andrzejkowej  zabawy dochodowej

luty 2023 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2022/2023, przedstawienie informacji o realizacji  planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze ,

sierpień 2023 -   przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności   Rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023

WRZESIEŃ

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, Pasowanie na uczniów klas I – odpowiedzialni wychowawcy klas I ab p.M. Jendrusch, p. K. Kubiczek+ osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w kl. IV-VIII – odp. B. Sieńczak, p. M. Popiel
 3. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (od 16 września - do 22 września - p. B. Sieńczak, p. M. Latus, p. K. Kubiczek (dla przedszkoli z gminy Gogolin)

PAŹDZIERNIK

 1. Dzień Edukacji Narodowej klasa Va i IVb (13.10.2022 g.10.00)p. p. M. Popiel, p. M. latus p.R. Jilg + SU
 2. Jesienny kiermasz plonów- odp. M. Jendrusch
 3. 1 października Ogólnopolski Dzień Tornistra – odp. SU + p. K. Skoczylas

 LISTOPAD

 1. Rocznica Odzyskania Niepodległości – odpowiedzialni klasa VIII b odp. A. Wiora, R. Chmura, R. Jilg + osoba odpowiedzialna za  nagłośnienie
 2. Pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika – odpowiedzialna p. I. Bieńczak i A. Failert
 3. Salon wróżb – świetlica szkolna odp. p. B. Kulig + nauczyciele świetlicy

GRUDZIEŃ

 1. Boże Narodzenie - odpowiedzialni klasa II ab odp. A. Rosenberger, E. Sadowska-Spranzel, B. Mocia, ks. Z. Nagel + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Kiermasz Bożonarodzeniowy- odpowiedzialni wszystkie klasy i nauczyciele- koordynator p. K. Konopka
 3. Dzień Górnika – odpowiedzialna kl. IIIa odp. p. B. Wieczorek
 4. Gminne Mikołajki odp. Kl. IIab p. A. Rosenberger, E. Sadowska-Spranzel,

LUTY

 1. Dzień Patrona Szkoły – odpowiedzialni klasa IIIb M. Grochla osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – kl. IVa p. B. Konieczna + nauczyciele j. polskiego
 3. Szkolna poczta „walentynkowa” – opiekun SU
 4. Dzień Bezpiecznego Internetu kl. Vb – S. Szewczyk, M. Popiel,

MARZEC

 1. Dzień Otwarty dla Przedszkolaków – odp. Przewodnicząca zespołu kl. I-III i wszyscy n-le kl. I-III.
 2. Pierwszy Dzień Wiosny z nowymi technologiami. Szkolny turniej gier planszowych - p. K. Kubiczek, p. K. Skoczylas
 3. Giełda Zawodów i szkół średnich- doradca zawodowy p. M. Latus, wychowawcy klas 8
 4. Przedstawienie w GOKu pt. „Na Olimpie” – kl. VIa odp. p. B. Durska – Kowalska i p. I. Bieńczak

KWIECIEŃ

 1. Gminny Kiermasz świąteczny odp. p. K. Konopka, występ kl. Iab p. M. Jendrusch, K. Kubiczek
 2. Dzień Ziemi – Sprzątanie świata – p. A. Rosenberger, J. Stiebler
 3. Światowy Dzień Zdrowia – SU
 4. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja – odpowiedzialni klasa VII a odp. p.B. Sieńczak, R. Jilg

MAJ

 1. Europejski Dzień Języków obcych– odpowiedzialni IVb p. M. Latus, + nauczyciele języków obcych

CZERWIEC

 1. Gminne Egzaminy na Kartę rowerowa – p. B. Sieńczak, p. J. Stiebler
 2. Gminny tydzień bezpieczeństwa w miasteczku ruchu drogowego dla klas I-III – p.B. Sieńczak p. M. Latus, p. K. Kubiczek
 3. Dzień Dziecka 1.06.2023r. odpowiedzialni wszyscy nauczyciele koordynator p. M. Latus, p. K. Kubiczek
 4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 kl. VIII p. K. Skoczylas, A. Wiora

Program Wychowawczo-Profilaktyczny   pdf

Wewnątrzszkolny system oceniania publikujemy na stronie BIP pdf