WRZESIEŃ

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, Pasowanie na uczniów klas I – odpowiedzialni wychowawcy klas I ab p.M. Grochla - Czingon, p. B. Wieczorek + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w kl. IV-VIII – odp. p. M. Popiel, p. A. Radziej
 3. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (od 16 września - do 22 września - p. K. Beer, p. M. Latus, p. K. Kubiczek (dla przedszkoli z gminy Gogolin)

PAŹDZIERNIK

 1. Dzień Edukacji Narodowej klasa Va i IVb (13.10.2023 g.10.00)p. p.A. Wiora, p. B. Konieczna p. Ł. Mandola + SU
 2. Jesienny kiermasz plonów- odp. M. Jendrusch
 3. 1-go października Ogólnopolski Dzień Tornistra – odp. kl. VIIa p. I. Bieńczak + p. K. Skoczylas

LISTOPAD

 1. Rocznica Odzyskania Niepodległości – odpowiedzialni klasa VIIIa,VIIb odp.R. Chmura, A. Feilert p.Ł. Mandola + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika – odpowiedzialna p. B. Kulig
 3. Salon wróżb – świetlica szkolna odp. p. A. Radziej + nauczyciele świetlicy

GRUDZIEŃ

 1. Boże Narodzenie - odpowiedzialni klasa II ab odp. p. K. Kubiczek, p. M. Jendrusch, p. B. Mocia, ks. M. Pilch + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Kiermasz Bożonarodzeniowy- odpowiedzialni wszystkie klasy i nauczyciele- koordynator p. K. Konopka
 3. Dzień Górnika – odpowiedzialni kl. III b p. E. Sadowska- Spranzel
 4. Gminne Mikołajki odp. kl. Iab p. B. Wieczorek, p. M. Grochla- Czingon

LUTY

 1. Dzień Patrona Szkoły – odpowiedzialni klasa IIIa A. Rosenberger + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – kl. IVb p. A. Wiora + nauczyciele j. polskiego
 3. Szkolna poczta „walentynkowa” – opiekun SU
 4. Dzień Bezpiecznego Internetu kl. IVa – M. Tomeczek

MARZEC

 1. Dzień Otwarty dla Przedszkolaków – odp. Przewodnicząca zespołu kl. I-III i wszyscy n-le kl. I-III.
 2. Giełda Zawodów i szkół średnich- doradca zawodowy p. M. Latus, wychowawca klasy 8
 3. Przedstawienie w GOKu z cyklu Witajcie w naszej Bajce”– kl. Vb i VIIb odp. p. A. Feilert i p. M. Latus

KWIECIEŃ

 1. Gminny Kiermasz świąteczny odp. p. K. Konopka, I. Bieńczak
 2. Dzień Ziemi – Sprzątanie świata – p. A. Rosenberger
 3. Światowy Dzień Zdrowia – SU
 4. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja – odpowiedzialni klasa VI ab odp. M. Popiel, p. B. Mocia p. Ł. Mandola (26.04)

MAJ

 1. Europejski Dzień Języków obcych– odpowiedzialni p. S. Szepela + nauczyciele języków obcych

CZERWIEC

 1. Egzaminy na Kartę rowerowa – p. K. Beer
 2. Gminny tydzień bezpieczeństwa w miasteczku ruchu drogowego dla klas I-III – p.K. Beer p. M. Latus, p. K. Kubiczek
 3. Dzień Dziecka 31.05.2024r. odpowiedzialni wszyscy nauczyciele koordynator p. M. Latus, p. K. Kubiczek
 4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 kl. VIII p. R. Chmura p. Ł. Mandola

Komunikat w sprawie dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 

W związku §5.1 ppkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Gogolinie wyznaczył w roku szkolnym 2023/2024  dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych.

Są to następujące dni:

 • 02 listopada 2023r. po Święcie Zmarłych
 • 29 – 30 kwietnia 2024r. 02 maja 2024r. Majówka
 • 31 maja 2024r. po Bożym Ciele
 • 14,15,16 maja 2024 - Egzamin ósmoklasisty

W czasie przerw świątecznych oraz w/w dniach będą organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 6.45-16.15.

Dyrektor szkoły
Renata Kochanowska

Program Wychowawczo-Profilaktyczny   pdf

Rok szkolny trwa od 04.09.2023 r. do 23.06.2024 r.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

I PÓŁROCZE – od 04.09.2023r do 31.01.2024r.

II PÓŁROCZE - od 01.02.2024r. do 21.06.2024r.

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 21.06.2024r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02 listopada 2023r. po Święcie Zmarłych

23 - 31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa Świąteczna

29 – 30 kwietnia 2024r. 02 maja 2024r. Majówka

31 maja 2024r. po Bożym Ciele

14,15,16 maja 2024r. Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

Ferie zimowe 15 - 28 stycznia 2024r.

Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

WYPOCZYNEK DZIECI:

Zajęcia rekreacyjno- sportowe zimowe – 1 tydzień podczas ferii zimowych

Zajęcia rekreacyjno- sportowe letnie – 2 tygodnie podczas wakacji

TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH:

Do 08. 05.2024 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z przedmiotów edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.

Do 13.06.2023. przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.

SPOTKANIA RADY RODZICÓW:

- 13.09.2023r. przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2023/2024, Wybory uzupełniające do Rady Rodziców, zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców:

- listopad 2023 Sprawy bieżące, Organizacja andrzejkowej zabawy dochodowej:

- luty 2024 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2023/2024, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze;

- sierpień 2024 - przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2023/2024.

Wewnątrzszkolny system oceniania publikujemy na stronie BIP pdf