I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny trwa od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 24.06.2022 r. kl. I-VII

 23.06.2022 r. kl. VIII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 • 10.2021 Dzień Edukacji Narodowej
 • 10. 2021 po Dniu Edukacji Narodowej
 • 11.2021 po Święcie Odzyskania Niepodległości
 • 23 -31.12.2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
 • 07-01.2022 Po święcie Trzech Króli
 • 04– 19.04.2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
 • 05.2022 przed świętem 3 Maja
 • 06.20022r. po Bożym Ciele
 • VI 2022 - Egzamin ósmoklasisty (3 dni) dla klas I-VII

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

II. WYPOCZYNEK DZIECI

Zajęcia rekreacyjno- sportowe zimowe – 1 tydzień podczas ferii zimowych

Zajęcia rekreacyjno- sportowe letnie – 2 tygodnie podczas wakacji

 

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

 I PÓŁROCZE – OD 01.09.2021r DO 31.01.2022 r.

 II PÓŁROCZE - OD 01.02.2022 r. DO 24.06.2022 r.

 

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

1. Do 12. 05.2022 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z przedmiotów edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.

2. Do 15.06.2022. przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.

 

V. SPOTKANIA RADY RODZICÓW

15.09.2021 r. przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2021/2022, Wybory uzupełniające do Rady Rodziców, zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców,

XI 2021 Sprawy bieżące, Organizacja andrzejkowej zabawy dochodowej

luty 2022 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2021/2022, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze,

sierpień 2022 - przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022

Program Wychowawczo-Profilaktyczny   pdf

Wewnątrzszkolny system oceniania publikujemy na stronie BIP pdf

WRZESIEŃ

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, Pasowanie na uczniów klas I – odpowiedzialni wychowawcy klas I ab p. A. Rosenberger i p. E. Sadowska- Spranzel + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w kl. IV-VIII – odp. B. Sieńczak, p. M. Popiel
 3. Wybory Rzecznika Praw Ucznia i do Samorządu Uczniowskiego – odp. p. M.Latus

PAŹDZIERNIK

 1. Dzień Edukacji Narodowej klasa Va i IVb (13.10.2021 g.10.00)p. p. I. Bieńczak, p. S. Szewczyk p.R. Jilg + SU p. M. Latus
 2. Jesienny kiermasz plonów- odp. E. Sadowska- Spranzel, D. Kłeczek
 3. 1 października Ogólnopolski Dzień Tornistra – odp. SU M. Latus, p. K. Skoczylas

 LISTOPAD

 1. Rocznica Odzyskania Niepodległości – odpowiedzialni klasa VIII b  odp. M. Lazarowska, R. Chmura , R. Jilg + osoba odpowiedzialna za  nagłośnienie 10.11.2021
 2. Pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika – odpowiedzialna p. I. Bieńczak i A. Failert
 3. 3. Salon wróżb – świetlica szkolna odp. p. B. Kulig + nauczyciele świetlicy

 

GRUDZIEŃ

 1. Boże Narodzenie - odpowiedzialni klasa II ab odp. M. Grochla, B. Wieczorek B. Mocia , ks. Krawczyk + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Kiermasz Bożonarodzeniowy- odpowiedzialni wszystkie klasy i nauczyciele- koordynator p. K. Konopka
 3. Dzień Górnika – odpowiedzialna kl. IIIa odp. p. K. Kubiczek
 4. Gminne Mikołajki odp. Kl. IIab p. M. Grochla, B. Wieczorek

LUTY

 1. Dzień Patrona Szkoły – odpowiedzialni klasa IIIb M. Jendrusch osoba odpowiedzialna za nagłośnienie + Samorząd Uczniowski p. M. Latus
 2. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – kl. Vb p. A. Feilert + nauczyciele j. polskiego
 3. Szkolna poczta „walentynkowa” – SU opiekun SU
 4. Dzień Bezpiecznego Internetu kl. IVa – p. M. Popiel, S. Szewczyk

 

MARZEC

 1. Dzień Otwarty dla Przedszkolaków – odp. Przewodnicząca zespołu kl. I-III i wszyscy n-le kl. I-III.
 2. Pierwszy Dzień Wiosny z nowymi technologiami. Szkolny turniej gier planszowych III b, VIIa – p. K. Kubiczek, p. K. Skoczylas
 3. Giełda Zawodów i szkół średnich- doradca zawodowy p. M. Latus, M. Lazarowska,

 

KWIECIEŃ

 1. Gminny Kiermasz świąteczny odp. p. K. Konopka, występ kl. Iab A. Rosenberger, E. Sadowska- Spranzel
 2. Dzień Ziemi – Szkolny Dzień Doświadczeń, Sprzątanie świata kl. VIa- p. B. Sieńczak, p. A. Rosenberger, I. Krawczyk, J. Stiebler
 3. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja – odpowiedzialni klasa VII b odp. p. A. Wiora, R. Jilg (29.04.2022)

MAJ

 1. Europejski Dzień Języków obcych– odpowiedzialni VIIIa p. M. Latus, E. Zimon, A. Grelowska, B. Konieczna

 CZERWIEC

 1. Dzień Dziecka 1.06.2022r. odpowiedzialni wszyscy nauczyciele koordynator p. M. Latus, p. K. Kubiczek
 2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 kl. VIII p. M. Latus, M. Lazarowska

Statut naszej Placówki publikujemy na stronie BIP pdf