I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok  szkolny  trwa od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 24.06.2021r. kl. I-III

                                                                             25.06.2021r. kl. IV-VIII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  :

 • 10.2020 Dzień Edukacji Narodowej
 • 12-13.11.2020 Święto Odzyskania Niepodległości
 • 23 -31.12.2020r. Zimowa przerwa świąteczna
 • 04-05.2021 Przed świętem Trzech Króli
 • 04– 06.04. 2021r. Wiosenna przerwa świąteczna
 • 06.20021r. po Bożym Ciele
 • VI 2021 - Egzamin ósmoklasisty ( 3 dni) dla klas I-VII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

Ferie zimowe  18 - 31 stycznia 2021 r.

Ferie letnie 28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

II. WYPOCZYNEK DZIECI

Półkolonie zimowe – od 18 - 22.01.2021r.

Półkolonie letnie – 2 tygodnie podczas wakacji

 

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM  DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

                     I PÓŁROCZE – OD 01.09.2020r  DO  31.01.2021r.

                     II PÓŁROCZE  - OD 01.02.2021r. DO 25.06.2021r.

 

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH  I  POPRAWKOWYCH

1. Do 12. 05.2021 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów )  o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z  przedmiotów edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.

2. Do   16.06.2021.  przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za  rok szkolny lub poprawkowego za  rok szkolny.

 

V. SPOTKANIA    RADY  RODZICÓW 

16.09.2020r.  przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2019/2020, Wybory uzupełniające do Rady Rodziców

Październik, listopad 2020. –  Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców, Organizacja andrzejkowej  zabawy dochodowej

luty 2021 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2020/2021, przedstawienie informacji o realizacji  planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze ,

sierpień 2021 -   przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności   Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021

WRZESIEŃ

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, Pasowanie na uczniów klas I – odpowiedzialni wychowawca klas I ab   M. Grochla i p. B. Wieczorek  + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w kl. IV-VIII – odp. B. Sieńczak, p. M. Popiel
 3. Wybory Rzecznika Praw Ucznia– odp. p. M.Latus

PAŹDZIERNIK

 1. Dzień Edukacji Narodowej klasa V i IVb  (13.10.2020 g.10.00)p. B. Sieńczak . p. A. Feilert, p.R. Jilg + SU p. M. Latus
 2. Jesienny kiermasz plonów- odp. E. Sadowska- Spranzel
 3. 1 października Ogólnopolski Dzień Tornistra – odp. SU M. Laus, p. K. Skoczylas

 LISTOPAD

 1. Rocznica Odzyskania Niepodległości – odpowiedzialni klasa VII b - odp. P. M. Lazarowska,  R. Chmura , R. Jilg + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie 10.11.2020
 2. Pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika – odpowiedzialna p. I. Bieńczak i  A. Failert
 3. Salon wróżb – świetlica szkolna p. J. Józefów + nauczyciele świetlicy

GRUDZIEŃ

 1. Boże Narodzenie  - odpowiedzialni klasa II ab odp. P. K. Kubiczek, A. Wojciechowska,  B. Mocia , ks. Krawczyk  + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Kiermasz Bożonarodzeniowy- odpowiedzialni wszystkie klasy i nauczyciele- koordynator p. K. Konopka  
 3. Dzień Górnika – odpowiedzialna kl. IIIa  odp. p. A. Rosenberger
 4. Gminne Mikołajki odp. Kl. IIab p. K. Kubiczek, A. Wojciechowska

LUTY

 1. Dzień Patrona Szkoły – odpowiedzialni klasa IVa i IIIb p. I. Bieńczak + E. Sadowska-Spranzedl osoba odpowiedzialna za nagłośnienie + Samorząd Uczniowski p. M. Latus
 2. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – kl. VIb p. A. Wiora, nauczyciele j.polskiego
 3. Szkolna poczta „walentynkowa” – SU p. M. Latus

MARZEC

 1. Dzień Otwarty dla Przedszkolaków – odp. Przewodnicząca zespołu kl. I-III i wszyscy n-le kl. I-III.
 2. Pierwszy Dzień Wiosny z nowymi technologiami. Szkolny turniej gier planszowych VIII b – K. Kubiczek, p. S. Szewczyk, M. Popiel, K. Skoczylas
 3. Giełda Zawodów i szkół średnich- doradca zawodowy p. M. Latus, p. B. Konieczna, p. S. Szewczyk

KWIECIEŃ

 1. Gminny Kiermasz świąteczny   p. K. Konopka, występ kl. Iab M. Grochla, p. B. Wieczorek
 2. Dzień Ziemi – Szkolny Dzień Doświadczeń, Sprzątanie świata- p. B. Soczawa I. Krawczyk, p. M. Popiel
 3. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja – odpowiedzialni klasa VII b i VI a odp. M. Lazarowska, R. Chmura, R. Jilg (30.04.2021)

MAJ

 1. Europejski Dzień Języków obcych– odpowiedzialni VII a i VIIIa p. M. Latus, E. Zimon, A. Grelowska, B. Konieczna

CZERWIEC

 1. Dzień Dziecka 1.06.2021r. odpowiedzialni wszyscy nauczyciele koordynator p. M. Latus, p. K. Kubiczek
 2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 kl. VIII P. B. Konieczna i p. S. Szewczyk

Statut naszej Placówki publikujemy na stronie BIP pdf

Wewnątrzszkolny system oceniania publikujemy na stronie BIP pdf