W związku §5.1 ppkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Gogolinie wyznaczył w roku szkolnym 2022/2023  dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych. W dniach tych będą organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 6.45-16.15.

Są to następujące dni:

31.10. 2022r. – przed Świętem Zmarłych

02.05.2023r., 04. - 05.05.2023r. Majówka

09.06.2023r.  po Bożym Ciele

23-25.05.2023r.- Egzamin ósmoklasisty  

Dyrektor szkoły

Renata Kochanowska

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok  szkolny  trwa od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 23.06.2023r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  :

 • 10.2022r. Dzień Edukacji Narodowej
 • 10. 2022r. – przed świętem zmarłych
 • 23 -31.12.2022r. Zimowa przerwa świąteczna
 • 05.2023r., 04. - 05.05.2023r. majówka
 • 06.2023r. po Bożym Ciele
 • 23-25.05.2023r. - Egzamin ósmoklasisty

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych:

Ferie zimowe  13 lutego - 26 lutego 2023 r..

Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

II. WYPOCZYNEK DZIECI

Zajęcia rekreacyjno- sportowe  zimowe – 1 tydzień podczas ferii zimowych

Zajęcia rekreacyjno- sportowe  letnie – 2 tygodnie podczas wakacji

 

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM  DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

                     I PÓŁROCZE – OD 01.09.2022r  DO  31.01.2023r.

                     II PÓŁROCZE  - OD 01.02.2023r. DO 24.06.2023r.

 

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH  I  POPRAWKOWYCH

1. Do 16. 05.2023 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów )  o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z  przedmiotów edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.

2. Do 16.06.2023.  przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za  rok szkolny lub poprawkowego za  rok szkolny.

V. SPOTKANIA    RADY  RODZICÓW 

14.09.2022r.  przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2022/2023, Wybory uzupełniające do Rady Rodziców, zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców,

listopad 2022 Sprawy bieżące,  Organizacja andrzejkowej  zabawy dochodowej

luty 2023 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2022/2023, przedstawienie informacji o realizacji  planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze ,

sierpień 2023 -   przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności   Rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023

WRZESIEŃ

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, Pasowanie na uczniów klas I – odpowiedzialni wychowawcy klas I ab p. A. Rosenberger i p. E. Sadowska- Spranzel + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w kl. IV-VIII – odp. B. Sieńczak, p. M. Popiel
 3. Wybory Rzecznika Praw Ucznia i do Samorządu Uczniowskiego – odp. p. M.Latus

PAŹDZIERNIK

 1. Dzień Edukacji Narodowej klasa Va i IVb (13.10.2021 g.10.00)p. p. I. Bieńczak, p. S. Szewczyk p.R. Jilg + SU p. M. Latus
 2. Jesienny kiermasz plonów- odp. E. Sadowska- Spranzel, D. Kłeczek
 3. 1 października Ogólnopolski Dzień Tornistra – odp. SU M. Latus, p. K. Skoczylas

 LISTOPAD

 1. Rocznica Odzyskania Niepodległości – odpowiedzialni klasa VIII b  odp. M. Lazarowska, R. Chmura , R. Jilg + osoba odpowiedzialna za  nagłośnienie 10.11.2021
 2. Pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika – odpowiedzialna p. I. Bieńczak i A. Failert
 3. 3. Salon wróżb – świetlica szkolna odp. p. B. Kulig + nauczyciele świetlicy

 

GRUDZIEŃ

 1. Boże Narodzenie - odpowiedzialni klasa II ab odp. M. Grochla, B. Wieczorek B. Mocia , ks. Krawczyk + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
 2. Kiermasz Bożonarodzeniowy- odpowiedzialni wszystkie klasy i nauczyciele- koordynator p. K. Konopka
 3. Dzień Górnika – odpowiedzialna kl. IIIa odp. p. K. Kubiczek
 4. Gminne Mikołajki odp. Kl. IIab p. M. Grochla, B. Wieczorek

LUTY

 1. Dzień Patrona Szkoły – odpowiedzialni klasa IIIb M. Jendrusch osoba odpowiedzialna za nagłośnienie + Samorząd Uczniowski p. M. Latus
 2. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – kl. Vb p. A. Feilert + nauczyciele j. polskiego
 3. Szkolna poczta „walentynkowa” – SU opiekun SU
 4. Dzień Bezpiecznego Internetu kl. IVa – p. M. Popiel, S. Szewczyk

 

MARZEC

 1. Dzień Otwarty dla Przedszkolaków – odp. Przewodnicząca zespołu kl. I-III i wszyscy n-le kl. I-III.
 2. Pierwszy Dzień Wiosny z nowymi technologiami. Szkolny turniej gier planszowych III b, VIIa – p. K. Kubiczek, p. K. Skoczylas
 3. Giełda Zawodów i szkół średnich- doradca zawodowy p. M. Latus, M. Lazarowska,

 

KWIECIEŃ

 1. Gminny Kiermasz świąteczny odp. p. K. Konopka, występ kl. Iab A. Rosenberger, E. Sadowska- Spranzel
 2. Dzień Ziemi – Szkolny Dzień Doświadczeń, Sprzątanie świata kl. VIa- p. B. Sieńczak, p. A. Rosenberger, I. Krawczyk, J. Stiebler
 3. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja – odpowiedzialni klasa VII b odp. p. A. Wiora, R. Jilg (29.04.2022)

MAJ

 1. Europejski Dzień Języków obcych– odpowiedzialni VIIIa p. M. Latus, E. Zimon, A. Grelowska, B. Konieczna

 CZERWIEC

 1. Dzień Dziecka 1.06.2022r. odpowiedzialni wszyscy nauczyciele koordynator p. M. Latus, p. K. Kubiczek
 2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 kl. VIII p. M. Latus, M. Lazarowska

Program Wychowawczo-Profilaktyczny   pdf

Wewnątrzszkolny system oceniania publikujemy na stronie BIP pdf