Od początku istnienia głównym celem naszej działalności jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do bezpiecznego i kreatywnego rozwoju z poszanowaniem zasad tradycyjnego wychowania. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do kontynuowania nauki w wybranych szkołach ponadpodstawowych, bez trudu zdają egzaminy językowe oraz są przyzwyczajeni do samodzielnej i systematycznej nauki.

W naszej szkole uczniowie mogę realizować swoje pasje.
Dbamy o zdrowie
W szkole uczniowie są pod opieką pielęgniarki.
Czuj się bezpiecznie
Na terenie szkoły został zainstalowany nowoczesny monitoring.
Wydarzenia
Uczniowie uczestniczą w wielu wydarzeniach nie tylko na terenie szkoły.
Wycieczki szkolne
Uczymy również podczas wycieczek edukacyjnych oraz wyjazdów szkolnych.
Biblioteka
W szkole mamy bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną.