Komunikat w sprawie dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 

W związku §5.1 ppkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Gogolinie wyznaczył w roku szkolnym 2023/2024  dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych.

Są to następujące dni:

  • 02 listopada 2023r. po Święcie Zmarłych
  • 29 – 30 kwietnia 2024r. 02 maja 2024r. Majówka
  • 31 maja 2024r. po Bożym Ciele
  • 14,15,16 maja 2024 - Egzamin ósmoklasisty

W czasie przerw świątecznych oraz w/w dniach będą organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 6.45-16.15.

Dyrektor szkoły
Renata Kochanowska