Pracownicy pedagogiczni:

 1. mgr Renata Kochanowska – dyrektor szkoły
 2. mgr Aurelia Polywka - wicedyrektor
 3. mgr Koryna Konopka – pedagog, terapia pedagogiczna, plastyka, rewalidacja, społeczny kierownik świetlicy i stołówki szkolnej
 4. mgr Anna Feilert -, bibliotekarz, język polski,
 5. mgr Monika Popiel - matematyka, informatyka
 6. mgr Iwona Krawczyk - chemia
 7. mgr Anna Wiora – język polski, świetlica
 8. mgr Agnieszka Wojciechowska - Edukacja wczesnoszkolna
 9. mgr Michaela Grochla - Edukacja wczesnoszkolna, WOS, świetlica
 10. mgr Bernadeta Konieczna – język mniejszości narodowej – niemiecki, język obcy- język niemiecki
 11. Alicja Grelowska - język angielski,
 12. Ewa Zimon - język mniejszości narodowej – niemiecki, język obcy – język niemiecki
 13. mgr Barbara Mocia – religia, etyka
 14. mgr Dorota Kłeczek - edukacja wczesnoszkolna,
 15. mgr Anna Rosenberger - edukacja wczesnoszkolna
 16. mgr Ewa Sadowska-Spranzel - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
 17. mgr Bożena Sieńczak – matematyka, technika
 18. mgr Stanisława Szewczyk - Wychowanie fizyczne, informatyka, geografia
 19. mgr Barbara Wieczorek - Edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 20. mgr Beata Durska-Kowalska- j. polski, świetlica
 21. mgr Magdalena Lazarowska - logopeda,
 22. mgr Olga Goliszewska – psycholog,
 23. mgr Katarzyna Kubiczek - Edukacja wczesnoszkolna, Język mniejszości narodowej – niemiecki, język obcy język niemiecki
 24. mgr Magdalena Tomeczek – fizyka
 25. mgr Beata Soczawa – biologia,
 26. mgr Renata Chmura – geografia. historia
 27. mgr Krystyna Skoczylas- wychowanie fizyczne, rewalidacja
 28. mgr Magdalena Latus – język angielski, doradztwo zawodowe, Edukacja dla bezpieczeństwa
 29. mgr Anna Szczudrawa – pedagog specjalny, j. angielski
 30. mgr Jadwiga Józefów – świetlica, rewalidacja
 31. mgr Rafał Jilg – muzyka
 32. mgr Izabela Bieńczak – Wychowanie do życia w rodzinie, Bibliotekarz
 33. ks. Sławomir Krawczyk- religia
 34. mgr Joanna Gajda - świetlica
 35. mgr Beata Kulig – j. polski, świetlica
 36. mgr Mariola Jendrusch – edukacja wczesnoszkolna
 37. mgr Sonia Szepela – j. angielski
 38. mgr Sandra Polywka-Nicze – psycholog
 39. mgr Sylwia Konefał-Preisner – biologia
 40. mgr Jolanta Jaworek – nauczycielka delegowana do pracy w Kuratorium Oświaty w Opolu

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Anna Dawidowicz – Pomoc nauczyciela
 2. mgr Leokadia Przemus – Sekretarz szkoły
 3. mgr Alina Bęben - Specjalista ds. płac i kadr
 4. mgr Anna Otto - Główna księgowa
 5. Gabriela Skrzypiec - Pracownik obsługi
 6. Ewa Góra – Pracownik obsługi
 7. Barbara Kraus – Pracownik obsługi
 8. Beata Smykała – Pracownik obsługi
 9. Kazimierz Bandyk – Konserwator
 10. Evelina Grabeus – Opiekun do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych, pracownik obsługi