W listopadzie 2022 w ramach tego projektu uczniowie pracowali z nowoczesnym sprzętem.

Zajęcia pozalekcyjne z klockami konstrukcyjnymi

001 198001010000

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

002 198001010000

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Lekcja biologii

Podczas obserwacji biologicznych uczniowie korzystali z mikroskopu optycznego i gotowych preparatów mikroskopowych. Powiększyli i ustawiali ostrość oglądanego obiektu.

003 198001010000

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

004 198001010000

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

B. Konieczna, R. Chmura

W październiku 2022 r w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” uczniowie pracowali z nowoczesnym sprzętem.

PRACA Z MIKROSKOPEM BADAWCZYM

001 198001010000

#laboratoriaprzyszłości

Poznanie budowy mikroskopu: jego zastosowanie, przegląd szkolnych preparatów mikroskopowych.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zajęcia pozalekcyjne – klasa 5. Układanie klocków – wzorowanie się na przykładzie.

002 198001010000 003 198001010000

#laboratoriaprzyszłości

Uczniowie klasy 3b wybrali się na spacer do parku miejskiego, aby zaobserwować zmiany w przyrodzie zachodzące późną jesienią. Dziewczęta i chłopcy robili sobie wzajemnie zdjęcia wśród pięknej scenerii. Fotografowali również jesienne obrazy.

004 198001010000 005 198001010000 006 198001010000

B. Konieczna, R. Chmura

We wrześniu 2022 ruszył projekt „Laboratoria przyszłości”.
W ramach tego projektu uczniowie pracowali z nowoczesnym sprzętem.

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie pojawi się niedługo w naszej szkole!

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

klik20221006

 

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe  na sumę 78.600 zł. na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.  Na chwilę obecną szkoła wykorzystała 60% pozyskanych środków, z których zakupiła drukarki 3 D, laptopy, mikrokontrolery, mikroporty, mikrofony kierunkowe, mikrospkop i aparat fotograficzny. Pozostałe 40% środków przyznanych w ramach programu zostanie wykorzystane w najbliższym czasie.

Aurelia Polywka