Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie pojawi się niedługo w naszej szkole!

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe  na sumę 78.600 zł. na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.  Na chwilę obecną szkoła wykorzystała 60% pozyskanych środków, z których zakupiła drukarki 3 D, laptopy, mikrokontrolery, mikroporty, mikrofony kierunkowe, mikrospkop i aparat fotograficzny. Pozostałe 40% środków przyznanych w ramach programu zostanie wykorzystane w najbliższym czasie.

Aurelia Polywka

W grudniu został rozstrzygnięty konkurs pt. „Moja ulubiona postać literacka i jej świat” dla klas I - III oraz konkurs literacki "Co było dalej" dla klas IV - VIII. Uczniowie klas I - III wykonali prace literacko – plastyczne związane z poznanymi książkami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a starsi nasi wychowankowie napisali opowiadanie twórcze w oparciu o przeczytaną przez siebie pozycję literacką.
U

czniowie nagrodzeniu w konkursie w kategorii kl. I - III:
I miejsce – Wojciech Małek,
II miejsce – Julia Szulińska,
III miejsce – Karolina Bomba.

W kategorii klas IV - VIII wyróżnienie otrzymał:
Amadeusz Hoffman z kl. VIIIa.

Serdecznie gratulujemy!

A. Rosenberger,
A. Wiora

14 grudnia br. klasa trzecia obchodziła Dzień z Książką w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Dzieci przyniosły swoje ulubione książki, a następnie dokonały ich prezentacji dla koleżanek i kolegów. Podczas pokazu i omawiania dzieł literackich odbyło się również czytanie wybranych fragmentów. Następnie każdy uczeń wykonał okładkę tytułową do swojej książeczki.
Zajęcia były ciekawe, a dzieci zadowolone, gdyż mogły zaprezentować rówieśnikom przyniesione publikacje.

Mariola Jendrusch