Literackie atelier

W związku z zainteresowaniem się przez uczniów twórczością literacką, na stronie internetowej naszej szkoły zostanie udostępniona zakładka Literackie Atelier.

W tym miejscu będą publikowane teksty literackie (np. wiersze, opowiadania, baśnie, legendy, itp.), które będą się odznaczały artystycznymi walorami.

Opiekunem tej zakładki będzie p. Beata Kulig, z którą należy się w tej sprawie kontaktować. Polonistka zapozna się z dostarczonymi jej tekstami, udzieli wskazówek, dokona korekty tekstów i zdecyduje o dopuszczeniu ich do publikacji.

mgr Beata Kulig

Przekraczam próg domu, a w oczy rzuca mi się od razu obraz wiszący w holu. Nocne marki Edwarda Hoppera są idealnie proste, choć wiem, że już od jakiegoś czasu regularnie się przekrzywiają na skutek połamanego haczyka z tyłu. Zaobserwowałam także, że ilekroć mama widzi obraz, automatycznie go poprawia.