WRZESIEŃ- ZEBRANIE RODZICÓW DNIA 16.09.20r. Organizacja roku szkolnego 2020/2021

PAŹDZIERNIK- 1 ŚRODA – konsultacje
 kl. IV – VIII g. 17.00 I-III g. 17.30

LISTOPAD – 1 ŚRODA – Konsultacje
 kl. IV – VIII g. 17.00 I-III g. 17.30

GRUDZIEŃ- 1 środa –zebrania z rodzicami
kl. IV – VIII g. 17.00 I-III g. 17.30

STYCZEŃ - 13.01.2021 – WYWIADÓWKI podsumowanie I półrocza

 MARZEC - 1 ŚRODA – konsultacje
 kl. IV – VII g. 17.00 I-III g. 17.30

KWIECIEŃ – 21.04.2021 - KONSULTACJE
 kl. IV – VII g. 17.30 I-III g. 17.00

MAJ – 12.05.2020r. środa ZEBRANIA (informacja o przewidywanych ocenach rocznych)
 kl. IV – VII g. 17.30 I-III g. 17.00