pdf

Uczniowie klas siódmych Naszej Szkoły w środę 06.09.2023 wybrali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, gdzie odbywało się Narodowe Czytanie. Było to już kolejne takie wydarzenie organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Adama Mickiewicza w Gogolinie. Podczas tegorocznego wydarzenia zaznajomieni zostaliśmy z utworem Elizy Orzeszkowej pod tytułem „Nad Niemnem”, który przeczytali nam kierownicy tutejszych jednostek organizacyjnych.

Narodowe Czytanie zaczęło się opowiadaniem z pierwszego tomu - Legenda o Janie i Cecylii, która opowiada o parze młodych ludzi, którzy uciekli z Polski i dotarli, aż do puszczy nadniemeńskiej. Przyczyną ich ucieczki była zakazana miłość, która połączyła prostego chłopa z panną z dobrego domu. W tamtych czasach taki mezalians był karalny. W puszczy Niemnem pod wielkim starym dębem wybudowali swój pierwszy dom, gdzie oboje wiedli skromny żywot. Puszcza ta była pełna zagrożeń, nie zaludniona i roiło się tam od żubrów, wilków oraz dzików. Spotkało ich tam wiele przeciwności, ale mimo to tam żyli razem ze swoją rodziną oraz zostali docenieni przez samego króla i otrzymali nazwisko Bohatyrowiczów,

Dziękujemy bardzo za wkład włożony w organizację tego wydarzenia, poświęcony czas i oprawę muzyczną.

Anna Feilert

4 września odświętnie ubrani uczniowie oraz nauczyciele przybyli do szkoły, aby rozpocząć nowy rok szkolny. Dzieci z tegorocznych klas pierwszych wraz ze swoimi rodzicami zebrały się na sali gimnastycznej, gdzie powitała je dyrektor szkoły, Renata Kochanowska oraz wychowawcy klas: pani Michaela Grochla – Czingon i pani Barbara Wieczorek. Przedszkolaki zostały pasowane na uczniów naszej szkoły oraz otrzymały rogi obfitości. Pani Barbara Wojtasik, przewodnicząca szkoły, w imieniu Rady Rodziców wręczyła dzieciom słodkie upominki. Od tego dnia są naszymi najmłodszymi uczniami. Natomiast uczniowie klas starszych spotkali się z wychowawcami klas oraz poznali nowy plan lekcji.

Wszystkim naszym pierwszoklasistom życzymy, aby każdy dzień był tak słoneczny oraz wypełniony dobrocią i łakociami jak Wasz pierwszy dzień w szkole.

Drodzy uczniowie, niech ten rok szkolny przyniesie wiele powodów do radości i satysfakcji.

Powodzenia!

M. Grochla - Czingon

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w PSP nr 2 w Gogolinie  odbędzie się 4 września 2023r. o godzinie 9.00. Dla  uczniów, rodziców,  pracowników szkoły  Msza Święta o godzinie 8:00.  Podczas inauguracji nowego roku szkolnego nastąpi uroczyste pasowanie na ucznia klas pierwszych. Rogi obfitości można zostawić na stoliku w sali gimnastycznej  u pracownika obsługi.

Uczniów klas I wraz rodzicami zapraszamy do sali gimnastycznej.

Uczniowie klas  II –VIII przychodzą  bezpośrednio do  sal lekcyjnych  na spotkanie z wychowawcami klas.  Prosimy uczniów o udanie się bezpośrednio do swoich klasopracowni.

Uczniowie mają możliwość korzystania z obiadów na terenie szkoły, zapisy będą przyjmowane telefonicznie pod nr telefonu 774666224 do dnia 01.09.2023r.

Przydział klasopracowni:

 • Ia – s. 24 mgr M. Grochla
 • Ib – s. 12 mgr B. Wieczorek
 • IIa – s. 31  mgr M. Jendrusch
 • IIb – s. 9 mgr K. Kubiczek
 • IIIa  – s. 27 mgr A. Rosenberger
 • IIIb -  s. 25 mgr E. Sadowska- Spranzel
 • IVa  – s. 17 mgr M. Tomeczek
 • IVb -  s. 10 mgr A. Wiora
 • Va – s. 16 mgr B. Konieczna
 • V b – s. 5 mgr M. Latus
 • VIa – s. 32  mgr M. Popiel
 • VIb – s. 19  mgr B. Mocia
 • VIIa – s.26 mgr I. Bieńczak
 • VIIb – s. 1 mgr A. Feielert
 • VIIIa – s. 29 mgr R. Chmura

Z poważaniem
Dyrektor PSP 2 w Gogolinie
R. Kochanowska

doc

25 czerwca uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w kolorowym korowodzie z okazji 800-lecia Gogolina. O godzinie 18.00 barwny korowód wyruszył z Owocowego Ogrodu Miejskiego na Plac Benedyktyński, aby pobić rekord w śpiewaniu i graniu pieśni pt. „Poszła Karolinka”. Paradę uświetniały licznie zgromadzone orkiestry, zespoły folklorystyczne oraz chóry z różnych regionów. O godzinie 19.00 wszyscy zgromadzeni ludzie pod batutą dyrygenta, Rafała Jilga zaśpiewali nasz „gogoliński hymn”.

M. Grochla

W piątek, 23 czerwca 2023 r., pożegnaliśmy rok szkolny 2022 / 2023 a powitaliśmy długo wyczekiwane wakacje.

Uroczystość rozpoczęto przekazaniem sztandaru młodszym uczniom przez klasy ósme, które w tym roku opuszczają mury naszej szkoły. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani dyrektor, Renata Kochanowska, podsumowując mijający już rok szkolny. Następnie wystąpił zastępca burmistrza Gogolina, pan Krzysztof Reinert, który wręczył nagrody uczennicom klasy ósmej za najwyższą średnią ocen: Lenie Sznajder i Oliwii Kokoszce. Wyróżniona także została uczennica klasy 6b, Magdalena Bęben, która uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole. Za owocną współpracę z nauczycielami oraz dyrektorem podziękowania złożyła przewodnicząca Rady Rodziców, pani Barbara Wojtasik.              

Kolejno odbyło się pożegnanie klas ósmych, które rozpoczęło się krótkimi przemówieniami wychowawców: pani Krystyny Skoczylas i pani Anny Wiory. Następnie pani dyrektor wręczyła nagrody uczniom wyróżnionym oraz listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów a także podziękowała rodzicom za współpracę. Na koniec rozdano świadectwa wszystkim naszym absolwentom.

Po części oficjalnej pora przyszła na część artystyczną. Przygotowali ją ósmoklasiści, bardzo się w to angażując. Napisali samodzielnie role do scenariusza, zaprojektowali część dekoracji. Zaplanowali też częściowo aranżację muzyczną swojego występu. Przygotowane przez nich przedstawienie oparte było o podróże Małego Księcia. Wzbogacił je występ klasy 3b z panią Michaelą Grochlą, w czasie którego absolwenci podziękowali wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły za wspólnie spędzone osiem lat. Uroczystość zakończono polonezem.

Wszystkim zaangażowanym w działalność naszej szkoły serdecznie dziękujemy za codzienne wsparcie! A Wam – drodzy Uczniowie i Rodzice – życzymy pełnych słońca wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!

Anna Wiora

W  sobotę 10.06.2023 r. odbył się w Białej Podlaskiej Turniej Gimnastyki Artystycznej. Nasza uczennica, Małgosia Lubasińska, zajęła podczas tego konkursu II miejsce.

Małgosi gratulujemy zajęcia tak wysokiego miejsca i życzymy jej dużo kolejnych takich sukcesów!

B. Konieczna

We wtorek, 20 czerwca, uczniowie obu klas szóstych oraz klasy siódmej uczestniczyli w spotkaniu z panem Michałem Beer,  pracującym w pogotowiu ratownikiem medycznym oraz czynnym zawodowo strażakiem.

Gość opowiedział o swojej pracy w obu zawodach, wprowadzając lub utrwalając informacje nt. tego, w jaki sposób zawiadomić służby o ewentualnym zdarzeniu oraz jak udzielić pierwszej  pomocy poszkodowanym osobom. Opowiadając, pan Michał, przywoływał sytuacje ze swojej pracy. Ponadto przypomniane zostały zasady resuscytacji wykonywanej w ramach pierwszej pomocy. Gość uczulił również młodzież na niebezpieczeństwa wynikające ze spożywania nieznanych substancji znajdujących się np. w energy drinkach. Zwracał uwagę na to, że osobom spożywającym takie napoje trudno jest udzielić pomocy ze względu na nie do końca znany skład tych preparatów. Uczniowie mogli także zapoznać się z wyposażeniem stroju ratownika medycznego.

Pan Michał przekazał także informacje nt. tego, w jaki sposób można zostać strażakiem lub ratownikiem  medycznym. Wskazał na pozytywne i negatywne aspekty tej pracy,  podkreślając, że nie jest to praca dla każdego. Przypomniał też zasady bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

Za pouczające spotkanie z ciekawą osobą serdecznie dziękujemy! Przypominania zasad udzielania pierwszej pomocy nigdy za wiele...

Anna Wiora