7 lutego już po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu, który został ustanowiony w 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. W ramach tego wydarzenia uczniowie naszej szkoły wykonali prezentacje multimedialne oraz plakaty przedstawiające zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Dodatkowo na lekcjach informatyki zostały wyświetlone filmy edukacyjne, które przedstawiały ważne zagadnienia związane z prawidłowym poruszaniem się po świecie wirtualnym oraz filmy wyjaśniające pojęcie cyberprzemocy.

Monika Popiel
Stanisława Szewczyk

pdf