Uczniowie klas siódmych Naszej Szkoły w środę 06.09.2023 wybrali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, gdzie odbywało się Narodowe Czytanie. Było to już kolejne takie wydarzenie organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Adama Mickiewicza w Gogolinie. Podczas tegorocznego wydarzenia zaznajomieni zostaliśmy z utworem Elizy Orzeszkowej pod tytułem „Nad Niemnem”, który przeczytali nam kierownicy tutejszych jednostek organizacyjnych.

Narodowe Czytanie zaczęło się opowiadaniem z pierwszego tomu - Legenda o Janie i Cecylii, która opowiada o parze młodych ludzi, którzy uciekli z Polski i dotarli, aż do puszczy nadniemeńskiej. Przyczyną ich ucieczki była zakazana miłość, która połączyła prostego chłopa z panną z dobrego domu. W tamtych czasach taki mezalians był karalny. W puszczy Niemnem pod wielkim starym dębem wybudowali swój pierwszy dom, gdzie oboje wiedli skromny żywot. Puszcza ta była pełna zagrożeń, nie zaludniona i roiło się tam od żubrów, wilków oraz dzików. Spotkało ich tam wiele przeciwności, ale mimo to tam żyli razem ze swoją rodziną oraz zostali docenieni przez samego króla i otrzymali nazwisko Bohatyrowiczów,

Dziękujemy bardzo za wkład włożony w organizację tego wydarzenia, poświęcony czas i oprawę muzyczną.

Anna Feilert