24.11.2022 r. klasy ósme wybrały się pociągiem do Wrocławia. Celem była lekcja w Muzeum Pana Tadeusza oraz zwiedzenie Jarmarku Bożonarodzeniowego na rynku wrocławskim.

            Lekcja muzealna, w której uczestniczyli ósmoklasiści, była lekcją przygotowującą do omówienia lektury A. Mickiewicza „Pan Tadeusz” lub lekcją systematyzującą wiedzę na jej temat – w zależności o stopnia znajomości lektury poszczególnych uczniów. Odbyła się pod hasłem „Soplicowo - opowieść o Polsce szlacheckiej". Uczniowie mogli posłuchać o staropolskich zwyczajach, strojach i życiu codziennym w dworakach szlacheckich. Widzieli też wierną replikę rękopisu „Pana Tadeusza”. Na zakończenie zmierzyli się także z trudną sztuką nakrywania do stołu :-)

            Następnie uczestnicy wyjazdu mogli zakosztować smakowitości na Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz podziwiać różnorodne wyroby rękodzieła świąteczno-zimowego i nie tylko.

            Mimo zimnej aury, ósmoklasiści byli zadowoleni ze wspólnie spędzonego czasu a nauczyciele z cennej lekcji muzealnej :-)

Anna  Wiora