wyprawka2020

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych na uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego word

Szanowni Państwo Rodzice przyszłorocznych klas pierwszych

Informuję o zmianach w zakresie procesu rekrutacji, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (treść rozporządzenia w załączniku)

Zmiana dotyczy sposobu podania do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego.

Zgodnie z § 1 ust. 2 powyższego rozporządzenia: w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Z poważaniem
Renata Kochanowska
Dyrektor szkoły

Zwracamy się z prośbą do rodziców dzieci przyszłorocznych klas pierwszych, aby wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I (spoza obwodu) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie przesyłali drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Natomiast zgłoszenia dziecka do klasy I (z obwodu) można również przesłać „mailem” lub dostarczyć do budynku szkoły po wznowieniu pracy placówki (dzieci „z obwodu szkoły” są przyjmowane automatycznie).

W razie pytań, prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Kochanowska
Dyrektor szkoły