Pierwszym ze zrealizowanych przedsięwzięć było spotkanie z rodzicami klasy IV, na którym dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie, pani Ewa Bury przedstawiła korzyści czytania dzieciom oraz zachęcania ich do lektury wybranych tekstów. Pani dyrektor, prócz przygotowanej prezentacji, przyniosła ze sobą kilka książek o tematyce psychologicznej dla rodziców dzieci w różnym wieku. Wspomniała także o akcjach Gminnej Biblioteki, m.in. o budkach z książkami na terenie naszej gminy. Pierwszym ze zrealizowanych przedsięwzięć było spotkanie z rodzicami klasy IV, na którym dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie, pani Ewa Bury przedstawiła korzyści czytania dzieciom oraz zachęcania ich do lektury wybranych tekstów. Pani dyrektor, prócz przygotowanej prezentacji, przyniosła ze sobą kilka książek o tematyce psychologicznej dla rodziców dzieci w różnym wieku. Wspomniała także o akcjach Gminnej Biblioteki, m.in. o budkach z książkami na terenie naszej gminy. Udział w ww. programie już przyniósł naszej szkole wymierne korzyści. Umożliwił nam bowiem  zakup wielu nowych pozycji do biblioteki szkolnej – pozycji wybranych przez uczniów naszej szkoły, zatem niekoniecznie będących lekturami. Mamy nadzieję, że to przyniesie inne – nie materialne – korzyści dla społeczności szkolnej. Wspomnę tylko, że niebawem na korytarzu szkolnym pojawi się Kącik Latającej Książki.

A. Wiora