Dyrektor szkoły uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, szkoła otrzymała wparcie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych i wyposażenia biblioteki szkolnej.

Środki finansowe na realizację programu :

  • 12.000,00 zł kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
  • 3.000,00 zł kwota finansowego wkładu własnego Organu Prowadzącego Gminy Gogolin

Całkowity koszt realizacji zadania 15.000,00zł

 

Renata Kochanowska

Dyrektor szkoły