docWniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu

docOświadczenie o krewnych kandydata

docOświadczenie o miejscu pracy rodziców/opiekunów

docOświadczenie o samotnym wychowywaniu

docOświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

docOświadczenie o wielodzietności