Opłata za wyżywienie w miesiącu wrześniu 2020 r.

wynosi 72,00 zł (18 dni)

płatne w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2020 r. na konto szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego
47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 39

Numer konta:  44 8883 0005 2001 0011 0653 0002

Tytułem:  Opłata  za  obiad  -  wrzesień  2020r.   –    imię i nazwisko dziecka

Wpłat za posiłki proszę dokonywać na poniższe dane:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego
47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 39

Numer konta: 44 8883 0005 2001 0011 0653 0002

Tytułem: Opłata za obiad - MIESIĄC 2020 r. – imię i nazwisko dziecka