Opłata za wyżywienie w miesiącu wrześniu wynosi 84,00 (21 dni)
płatne w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2021 roku na konto szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Kornela Makuszyńskiego

47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 39

Numer konta:  44 8883 0005 2001 0011 0653 0002

Tytułem:  Opłata  za  obiad  -  wrzesień 2021r.   –    imię i nazwisko dziecka

Wpłat za posiłki proszę dokonywać na poniższe dane:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego
47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 39

Numer konta: 44 8883 0005 2001 0011 0653 0002

Tytułem: Opłata za obiad - MIESIĄC 2021 r. – imię i nazwisko dziecka