Opłata za wyżywienie w miesiącu wrześniu wynosi 80,00zł                                      

płatne w nieprzekraczalnym terminie do  10 października 2022r.  na konto szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego
47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 39

Numer konta:  44 8883 0005 2001 0011 0653 0002

Tytułem:  Opłata  za  obiad  - wrzesień 2022r.   –   imię i nazwisko

Wpłat za posiłki proszę dokonywać na poniższe dane:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego
47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 39

Numer konta: 44 8883 0005 2001 0011 0653 0002

Tytułem: Opłata za obiad - MIESIĄC 2022 r. – imię i nazwisko dziecka