1. Pani Barbara Wojtasik - przewodniczącą Rady Rodziców
  2. Pani Anna Gacka - sekretarz Rady Rodziców
  3. Pani Diana Duszyńska - skarbnik Rady Rodziców

Osobami uprawnionymi do zarządzania środkami na koncie Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Gogolinie są: Pani Barbara Wojtasik i Pani Diana Duszyńska

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców: 57 8883 0005 2001 0000 1847 0001