W związku §5.1 ppkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Gogolinie wyznaczył w roku szkolnym 2022/2023  dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych.

Są to następujące dni:

  • 31.10. 2022 r. – przed Świętem Zmarłych
  • 02.05.2023 r., 04-05.05.2023 r. - Majówka
  • 09.06.2023 r. - piątek po Bożym Ciele
  • 23-25.05.2023 r. - Egzamin ósmoklasisty

W czasie przerw świątecznych oraz w/w dniach będą organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 6.45-16.15.

Dyrektor szkoły

Renata Kochanowska