Dzisiejszy świat trudno wyobrazić sobie bez dostępu do internetu, smartfona, komputera. Wyniki badania Nastolatki 3.0 – NASK wskazują, że około 30% nastolatków pozostaje on-line cały czas, niezależnie od miejsca pobytu, a 93,4% codziennie korzysta z internetu w domu. Jednocześnie aż 23% rodziców w ogóle nie rozmawiało z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci. Skrót FOMO jest już coraz bardziej znany.

Większość uczniów PSP2 w Gogolinie również przyznaje, że spędza czas wolny głównie wśród mediów takich jak : smartfon, komputer, tv.

Syndrom FOMO stanowi swoistą chorobę cywilizacyjną. W języku angielskim rozwinięciem skrótu FOMO jest wyrażenie fear of missing out. Określa sytuację, w której osoba odczuwa ogromny strach przed tym, że ominie ją jakaś ważna informacja i z tego powodu odczuwa potrzebę stałego monitorowania wydarzeń przy użyciu smartfona czy komputera. FOMO może okazać się bardzo dużym problemem w sytuacji, kiedy potrzeba śledzenia nowych informacji online nie pozwala skupić się na codziennych sprawach np. na nauce czy wspólnym spędzaniu czasu. Zbytnie zanurzenie w świat cyfrowy , bez odpowiedniego udziału bezpośrednich relacji tworzonych twarzą w twarz, może przyczyniać się do nadużywania internetu i cyfrowych urządzeń mobilnych. Oprócz syndromu FOMO w specjalistycznej literaturze  znajdujemy również zagrożenia określane siecioholizmem, sieciozależnością, cyberzależnością, infoholizmem, uzależnieniem od internetu, i inne.  Można stwierdzić, że uzależnienie od internetu to zachowanie charakteryzujące się utratą kontroli nad korzystaniem z tego narzędzia.

Czy obserwujesz u siebie, Twojego dziecka:

 • Problem ze skupieniem się na codziennych czynnościach?
 • Sięganie bądź chęć sięgania po urządzenie mobilne od razu po przebudzeniu?
 • Chęć korzystania z komputera, telefonu , tabletu zaraz po powrocie ze szkoły oraz w każdej wolnej chwili?
 • Częste,  nerwowe zerkanie na telefon w celu sprawdzenia maili czy powiadomień na mediach społecznościowych np. Facebooku?
 • Potrzebę dzielenia się z innymi użytkownikami internetu zdobytymi informacjami?
 • Znużenie, samotność lub niepokój w momencie braku dostępu do internetu?
 • Częste kontrolowanie i odświeżanie mediów społecznościowych?
 • Obawę, że inni przeżywają więcej wartościowych chwil?
 • Wykluczenie możliwości wyjścia z domu bez telefonu?
 • Nadpobudliwość, a nawet agresję w sytuacji braku dostępu do komputera, telefonu/internetu?

 
Jeżeli odpowiedź na większość z powyższych pytań brzmi twierdząco, warto zwrócić uwagę na codzienne nawyki – zarówno swoje, jak i dzieci. Im szybciej przejmiemy kontrolę nad sytuacją, tym łatwiej wprowadzimy w życiu pozytywne zmiany. Należy, przy tym pamiętać, że w momencie gdy sami nie radzimy sobie z tym problemem, konieczna jest konsultacja ze specjalistą.

Badacze analizujący zachowania w sieci wyodrębnili również kilka niepokojących trendów wśród surfujących po sieci rodziców. Sharentingoversharenting czy troll parenting to sklasyfikowane modele zachowań rodziców w sieci. Wszystkie mają negatywny wydźwięk i mogą działać na szkodę dziecka.

Anna Szczudrawa

Źródła:

 1. Wszystko Co Najważniejsze, W Polsce co czwarty 56-latek korzysta z internetu, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/co-czwarty-5-6-latek-korzysta-z-internetu/ , (dostęp: 15.02.2022).
 2. Librus Szkoła, Jak okiełznać syndrom FOMO?, https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/jak-okielznac-syndrom-fomo (dostęp: 15.02.2022).
 3. Chroń dziecko w sieci, http://www.dzieckowsieci.pl/kampania/ (dostęp: 15.02.2022).
 4. Librus Szkoła, Fonoholizm – nadużywanie smartfonów przez dzieci. Najważniejsze symptomy,https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/fonoholizm-naduzywanie-smartfonow-przez-dzieci-najwazniejsze-symptomy (dostęp: 15.02.2022).