Wydział Katechetyczny poinformował nas, że w związku z niemożliwością wydania przez Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu nowego podręcznika dla klasy V szkoły podstawowej w przewidywanym terminie (1 września 2020), w roku szkolnym 2020/2021 nadal obowiązywał będzie podręcznik do kl. V pt. „Jezus Chrystus naszym Zbawicielem”.