WRZESIEŃ
- ZEBRANIE RODZICÓW DNIA 19.09.18 r. g.17.00 + (zebranie ogólne z dyrektorem)

PAŹDZIERNIK
- 1 ŚRODA – KONSULTACJE
kl. IV – VIII g. 17.00 I-III g. 17.30

LISTOPAD
– 1 ŚRODA – KONSULTACJE
kl. IV – VIII g. 17.00 I-III g. 17.30

GRUDZIEŃ 
- 12.12 2018r. ŚRODA –zebranie z rodzicami ( informacja o ocenach na I półrocze)
kl. IV – VIII g. 17.00 I-III g. 17.00

STYCZEŃ
- 23. 01.2019 ŚRODA – WYWIADÓWKI + (zebranie ogólne z dyrektorem podsumowanie I półrocza) godz. 17.00

MARZEC
- 1 ŚRODA – ZEBRANIA
kl. IV – VII g. 17.00 I-III g. 17.30

KWIECIEŃ
– 1 ŚRODA - KONSULTACJE
kl. IV – VII g. 17.00 I-III g. 17.30

MAJ
– 08.05.2019r. środa ZEBRANIA ( informacja o ocenach rocznych)
kl. IV – VII g. 17.00 I-III g. 17.30