WRZESIEŃ – ZEBRANIE RODZICÓW DNIA 18.09.19r. g.17.00 + (zebranie ogólne z dyrektorem)

PAŹDZIERNIK – 1 ŚRODA – KONSULTACJE
kl. IV – VIII g. 17.30 I-III g. 17.00

LISTOPAD – 1 ŚRODA – zebranie z rodzicami
kl. IV – VIII g. 17.30 I-III g. 17.00

GRUDZIEŃ – 1 ŚRODA – konsultacje 
kl. IV – VIII g. 17.30 I-III g. 17.00

LUTY – 1 ŚRODA – zebrania WYWIADÓWKI + (zebranie ogólne z dyrektorem podsumowanie I półrocza) godz. 17.00

MARZEC – 1 ŚRODA – Zebrania 
kl. IV – VII g. 17.30 I-III g. 17.00

KWIECIEŃ – 1 ŚRODA - KONSULTACJE 
kl. IV – VII g. 17.30 I-III g. 17.00

MAJ – 20 .05.2020r. środa ZEBRANIA ( informacja o przewidywanych ocenach rocznych) 
kl. IV – VII g. 17.30 I-III g. 17.00