wielkanoc2019 psp2

OŚWIADCZENIE

W związku z zaistniałą sytuacją w polskiej szkole, my nauczyciele PSP nr 2 w Gogolinie, a w szczególności członkowie „Solidarności”, czujemy się oszukani przez władze związku.
Całym sercem popieramy postulaty ZNP i pozostałych związków zawodowych nauczycieli. Bolejemy nad tym, że przez opieszałość i politykę „Solidarności” nie możemy czynnie uczestniczyć w strajku.
Uważamy, że uniemożliwiono nam solidaryzowanie się z naszym środowiskiem nauczycielskim i odgórnie dokonano jego podziału.

Nauczyciele PSP nr 2 w Gogolinie

Dnia 28 marca 2019 wyruszyliśmy klasą 4.B do restauracji Centrum na pizzę. Wyszliśmy o godzinie 13.40 a wróciliśmy koło 15.00. Byliśmy podzieleni na trzy- i czteroosobowe grupy, w których zamawialiśmy pizzę. Było bardzo śmiesznie! Nasza koleżanka Ania udawała Magdę Gessler.
Wszyscy rozmawialiśmy, śmialiśmy się i integrowaliśmy się. Każda grupa miała inną pizzę. Jedni mieli margheritę, drudzy – salami. A jedna dziewczynka miała pizzę z brokułami. Było bardzo fajnie :-).
M. Janiszewska, L. Sznajder, kl. IVb

Dnia 27 marca 2019 roku cztery uczennice PSP2 reprezentowały nas w eliminacjach rejonowych XXV Konkursu Recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor”. Były to:
• Magdalena Kowolik z kl. IV a,
• Michalina Wojtkiewicz z kl. V b,
• Marta Dzięgielewska z kl. VIII a,
• Róża Deć z kl. VIIIb.
Konkurs rozpoczął się około godziny 10.00. Uczennice wraz z opiekunem, panią Benedyktą Kurzeją, miały okazję wysłuchać pięknych recytacji uczniów z pobliskich gmin.
Magdalena Kowolik w kategorii klas IV-VI zajęła 2. miejsce, co oznacza, że będzie mogła wziąć udział w finale tego konkursu, który odbędzie się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie referendum, pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem.
W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania. W czasie trwania strajku, zajęcia dydaktyczne nie będą mogły się odbywać. Aby zagwarantować opiekę Państwa dzieciom odbywać się mogą jedynie zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
Zdaję sobie sprawę, że protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale uprzejmie proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci.
Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez dziennik niezwłocznie po ich uzyskaniu.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.

Dyrektor szkoły R. Kochanowska

Klasa II a odwiedziła nową siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie. Panie bibliotekarki przypomniały o zasadach korzystania z wypożyczalni oraz czytelni. Zaproponowały także ciekawe czasopisma oraz książki do czytania. Mogliśmy zwiedzić poszczególne działy literatury. Uczniów najbardziej zainteresował dział dla dzieci, w którym przeczytały prośby książki skierowane do czytelnika. Wszyscy zapewnili, że będą stosować się do tych zasad, aby książeczki mogły służyć wszystkim zainteresowanym czytelnictwem.

Barbara Wieczorek

W dniu 22 marca do klas młodszych zaprosiliśmy panią Ewę Schmidt z dziecięcej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach. Przeprowadziła ona zajęcia dotyczące historii pisma. Uczniowie nie tylko poszerzyli swoją wiedzę, ale także bawili się w kodowanie swojego imienia i nazwiska za pomocą symboli.

Barbara Wieczorek

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii UNICEF-u, której ideą jest szerzenie postaw tolerancji oraz otwartości na inne kultury, ukazanie, że pomaganie jest nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne oraz zebranie środków na ratowanie życia najbardziej potrzebujących dzieci.
Uczniowie szkoły wraz z rodzicami uszyli laleczki, które przedstawiają dzieci z najróżniejszych zakątków świata. Ponadto w szkole odbyły się specjalne zajęcia z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez UNICEF.
W czerwcu w szkole odbędzie się kolejny już festyn szkolny z okazji Dnia Dziecka i wtedy laleczki będzie można zakupić. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie wpłacony na konto UNICEF a nasza placówka po raz kolejny uzyska tytuł Społecznie Zaangażowanej Placówki Roku.

Magdalena Latus

Czwartek 21 marca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie był dniem  pełnym atrakcji. Z okazji Dnia Nowych Technologii uczniowie mogli korzystać z telefonów komórkowych. Warto dodać, że tego dnia lekcje zostały skrócone do 30 minut. Celem akcji było to, aby uczniowie mogli dłużej cieszyć się pięknym i wiosennym dniem.

W klasach 1-3 uczniowie przygotowali zdrowe i kolorowe kanapki. O godzinie 10.30 dziewczęta i chłopcy wraz z nauczycielami opuścili szkolne mury, aby przejść w barwnym korowodzie z marzannami pod pomnik Karolinki i Karlika. Tam zaśpiewano wiosenne piosenki. Uczniowie również skandowali hasło „Zimo, precz! Wiosno, przyjdź!”

Mamy nadzieję, że wszystkie te zabiegi rzeczywiście przywołają piękną i wiosenną pogodę.

Uczniowie klas młodszych powitali Pierwszy Dzień Wiosny, przygotowując zdrowe, pożywne kanapki. Wybraliśmy się także na spacer pod pomnik Karolinki i Karliczka, żeby zaśpiewać „Poszła Karolinka” oraz piosenki na powitanie wiosny. Każda klasa przygotowała marzannę symbolizującą odchodzącą zimę. Teraz z niecierpliwością czekamy na cieplejsze dni.

Barbara Wieczorek