Poniedziałek 

09:45 – 10:45
12:35 – 13:35

Wtorek

10:00 – 12:45
13:30 – 14:15

Środa

09:30 – 14:15

Czwartek

10:00 – 15:00

Piątek 

12:30 – 14.15

Dla rodziców!

W tych trudnych dla nas czasach pochylmy się nad naszymi dziećmi i spróbujmy zrozumieć jakie mają potrzeby i czego od nas oczekują.

Potrzeby jakie mają dzieci, są ważną wskazówką dla rodziców i są drogowskazem do podejmowania adekwatnych oddziaływań wychowawczych. Działania rodziców, którzy szanują potrzeby swojego dziecka są niepodważalnym warunkiem do wychowania mądrego i szczęśliwego dziecka, które z radością będzie uczyło się nowych umiejętności.

Zadzwoń na całodobową, bezpłatną infolinię dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i skorzystaj z pomocy!

Uczniowie mogą uzyskać pomoc:

  • gdy mają trudności w nauce;
  • gdy czują się źle i potrzebują pomocy i rady;
  • gdy ktoś naruszy ich godność;
  • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
  • gdy odczuwają brak zrozumienia w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej i chcą z kimś porozmawiać;

Rodzice uczniów mogą uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów, dotyczących ich dziecka a w szczególności, gdy:

pdfProcedury postępowania nauczycieli PSP2 w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dzieci