pdf ikonaZarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 

pdf ikonaZałącznik nr 2: Terminy przeprowadzania postęowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowoych w Gminie Gogolin