Struktury Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

  1. Pani Monika Maźniak - przewodniczącą Rady Rodziców
  2. Pani Małgorzata Mager - zastępca przewodniczącego
  3. Pani Aurelia Nocoń - sekretarz Rady Rodziców
  4. Pani Małgorzata Łodziana - skarbnik Rady Rodziców

Osobami uprawnionymi do zarządzania środkami na koncie Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Gogolinie są: Pani Monika Maźniak i Pani Małgorzata Łodziana