1. Pani Monika Maźniak - przewodniczącą Rady Rodziców
  2. Pani Barbara Wojtasik - sekretarz Rady Rodziców
  3. Pani Monika Jakubowska - skarbnik Rady Rodziców

Osobami uprawnionymi do zarządzania środkami na koncie Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Gogolinie są: Pani Monika Maźniak i Pani Monika Jakubowska