Pracownicy pedagogiczni :

1. mgr Renata Kochanowska – dyrektor szkoły
2. mgr Aurelia Polywka - wicedyrektor
3. mgr Koryna Konopka – pedagog, terapia pedagogiczna, plastyka, rewalidacja, społeczny kierownik świetlicy i stołówki szkolnej
4. mgr Izabela Bieńczak -, biblioteka, WDŻ
5. mgr Monika Popiel - matematyka, zajęcia komputerowe/informatyka
6. mgr Anna Wiora – język polski, świetlica
7. mgr Mariola Jendrusch - Edukacja wczesnoszkolna, świetlica
8. mgr Michaela Grochla - Edukacja wczesnoszkolna, świetlica, etyka
9. mgr Bernadeta Konieczna – język mniejszości narodowej – niemiecki, język obcy- język niemiecki
10. Sonia Szepela - język angielski, świetlica
11. mgr Mazurek- Mytych Mirosława – język obcy – język francuski
12. mgr Barbara Mocia – religia, etyka
13. mgr Anna Rosenberger - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, etyka
14. mgr Ewa Sadowska-Spranzel - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
15. mgr Bożena Sieńczak – matematyka
16. mgr Małgorzata Bekiesz - technika
17. mgr Ewa Faszynka – matematyka
18. mgr Gabriela Ledwoch - matematyka
19. mgr Stanisława Szewczyk - Wychowanie fizyczne, przyroda, informatyka
20. mgr Barbara Wieczorek - Edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna ,świetlica
21. mgr Beata Kulig - język polski
22. mgr Magdalena Lazarowska - logopeda, język polski
23. mgr Sandra Polywka- Nicze – psycholog
24. mgr Benedykta Kurzeja - Język mniejszości narodowej – niemiecki, język obcy język niemiecki
25. mgr Jarosław Bień – fizyka
26. mgr Renata Patola – chemia, doradztwo zawodowe
27. mgr Sylwia Konefał-Preisner – biologia
28. mgr Renata Chmura – geografia. Historia
29. mgr Krystyna Skoczylas- wychowanie fizyczne
30. mgr Bozena Wiesner – język polski, wychowanie fizyczne
31. mgr Magdalena Latus – język angielski
32. mgr Anna Szczudrawa-pedagog specjalny
33. mgr Jadwiga Józefów - logopeda
34. mgr Rafał Jilg – muzyka, plastyka
35. mgr Paweł Serafin – edukacja dla bezpieczeństwa
36. ks. Sławomir Krawczyk- religia
37. mgr Jolanta Jaworek – nauczycielka delegowana do pracy w Kuratorium Oświaty w Opolu

Pracownicy administracji i obsługi:

1. Edeltrauda Łączka - Główna księgowa
2. Anita Wdowik - Specjalista ds. płac
3. Alina Bęben – Specjalista ds. kadr
4. mgr Leokadia Przemus – Sekretarz szkoły
5. Gabriela Skrzypiec - Pracownik obsługi, opiekun dzieci dowożonych
6. Barbara Smieszek - Pracownik obsługi, opiekun dzieci dowożonych
7. Barbara Kraus - Pracownik obsługi, opiekun dzieci dowożonych
8. Beata Smykała - Pracownik obsługi
9. Kazimierz Bandyk – Konserwator
10. Kariona Urbańczyk – opiekun dzieci dowożonych
11. Elżbieta Łazowska - opiekun dzieci dowożonych
12. Ewelina ……….– opiekun do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych