AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie informacji o pracy SU oraz przygotowywanie gazetek związanych z aktualną tematyką;
 • informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach;
 • spotkania SU z opiekunem;
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • przekazywanie informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronę internetową szkoły;
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
 • udział w uroczystościach szkolnych
 • działania wynikające z aktualnych potrzeb szkoły.

 

SEMESTR I

Wrzesień

 • Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego;
 • Wybory Samorządu Uczniowskiego;
 • Wybory nowego Rzecznika Praw Ucznia;
 • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2020/2021;
 • Wykonanie gazetki informacyjnej z wyników przeprowadzonych wyborów;
 • Dzień Chłopaka- wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • Współudział w akcji Sprzątania Świata

Październik

 • Październik miesiącem dobroci dla zwierząt – wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły;
 • Promowanie zasad kulturalnego zachowania – wykonanie gazetek: „Kodeks grzeczności”, „Kulturalny uczeń”;
 • Święto Zmarłych - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na Grobie Powstańców Śląskich w Gogolinie

Listopad

 •  Śniadanie daje moc –wykonanie okolicznościowej gazetki promującej zdrowy tryb życia, czynny udział w akcji;
 •  Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej gazetki z okazji 11 listopada, pomoc w organizacji apelu szkolnego;
 •  Rozpoczęcie akcji „Przynieś karmę dla zwierzaka”;
 •  Światowy Dzień Pluszowego Misia - przygotowanie zabawy z misiami dla dzieci.
 •  Andrzejki – utworzenie salonu wrób na wietlicy szkolnej

Grudzień

 •  Mikołajki - wykonanie okolicznościowej gazetki, Dzień Mikołajkowej Czapki;
 •  Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój klas;
 •  Boże Narodzenie - wigilie klasowe; udział w przygotowaniu świątecznego wystroju korytarzy;
 •  Przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;
 •  Pomoc w przeprowadzeniu Kiermaszu Świątecznego;
 •  Zawiezienie przez wybranych uczniów naszej szkoły karmy do schroniska dla zwierząt.

Styczeń

 • Dziecko w sieci – przygotowanie gazetki profilaktycznej na temat zagrożeń na jakie narażone są dzieci w Internecie i zasad bezpiecznego korzystania z Sieci.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2020/2021;
 • 13 stycznia – obchody Międzynarodowego Dnia Koszuli.

 

SEMESTR II

Luty

 • Wznowienie dyżurów uczniowskich na parterze i pierwszym piętrze w celu zwiększenia ładu i porządku w szkole oraz szybkiego reagowania w przypadku niepokojących zachowań uczniów.
 • Walentynki -zorganizowanie poczty walentynkowej;
 • Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Walentynek;
 • Bezpieczne ferie – przygotowanie gazetki profilaktycznej.

Marzec

 •   Dzień Kobiet – przygotowanie okolicznościowych życzeń, dzień „bez pytania” dla dziewcząt;
 •   Przygotowanie i koordynacja imprezy szkolnej z okazji pierwszego Dnia Wiosny;
 •   Pomoc w  przygotowaniu wiosennego wystroju korytarzy.

Kwiecień   

 •   Wielkanoc - przygotowanie gazetki okolicznościowej;
 •   Obchody Dnia Ziemi –  ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej;
 •   Pomoc w przeprowadzeniu Kiermaszu Wielkanocnego.

Maj

 •   Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wykonanie okolicznościowej gazetki;
 •   Udział w uroczystościach z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja;
 •   Dzień Matki -wywiady przeprowadzone przez przedstawicieli SU w klasach na temat: ”Za co kocham moją mamę?”, zamieszczenie najciekawszych na stronie internetowej szkoły, przygotowanie okolicznościowych akcentów na gazetce SU.

Czerwiec

 •   Dzień Dziecka - udział w przygotowaniu imprezy szkolnej z okazji Dnia Dziecka; wykonanie okolicznościowej gazetki;
 •   Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021;
 •   Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2020/2021;
 •   Współudział w pożegnaniu klas ósmych;
 •   Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje”;
 •   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021, pomoc w organizacji pożegnalnego apelu.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Magdalena Latus