28 listopada o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie rozpoczęło się z inicjatywy Zarządu Gminnego TSKN - spotkanie z muzyką w języku niemieckim, pod hasłem: „Anhörung der Solisten, Chören und Musikgruppen in der Gemeinde Gogolin.”

W konkursie tym uczestniczyli uczniowie klas IV - VIII.

Naszą szkołę reprezentowało 9 uczniów;

- Emilia Koplin, klasa IV a

- Julia Blacha, klasa V B

- Łukasz Preisner, klasa V B

- Jan Wojtkiewicz, klasa V B

- Emilia Wieczorek, klasa V B

- Karolina Bomba, klasa VI A

- Magdalena Bęben, klasa VI B

- Alicja Krymowska, klasa VI B

- Emilia Kozołup, klasa VI B

Każdy występ został nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami, a na zakończenie spotkania wręczono uczestnikom - artystom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Serdecznie dziękujemy organizatorom tego spotkania: zarządowi TSKN-U w Gogolinie, szczególnie panu Lenortowi, panu Krystianowi Komander oraz pani Dyrektor GBP w Gogolinie, pani Ewie Wiorze ze współpracownikami za przygotowanie tego spotkania.

B. Konieczna

Zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie:

https://www.biblioteka-gogolin.pl/