pdf ikonaZarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 

 

word Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu

wordWniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu do szkoły 

 

wordOświadczenie o pieczy zastępczej

wordOświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

wordOświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

wordOświadczenie rodziców o miejsu pracy

wordOświadczenie o krewnych kandydata

wordOświadczenie o miejscu zamieszkania