26 kwietnia 2019 r. w naszej szkole gościli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu oraz partnerzy kampanii. Zaproszonych gości przywitała Pani Renata Kochanowska dyrektor PSP nr 2 w Gogolinie, a byli wśród nich: Pani Joanna Wnuk dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, Pani Irmgarda Żyła Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie, przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji w Opolu, Powiatowej Komendy Policji w Krapkowicach, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu oraz Polskiego Związku Motorowego.
Uczniowie klas VII i VIII mieli możliwość wysłuchania prelekcji partnerów kampanii na temat Bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym – pieszy i rowerzysta – Pana Macieja Milewskiego podinspektora wydziału ruchu drogowego KWP w Opolu, Złote zasady FIA. Konkursy BRD. – Pana Wojciecha Kluka – prezesa Automobilklubu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz Uprawnienia w ruchu drogowym. Kategoria AM. – Pana Dominika Grabowskiego – egzaminatora WORD Opole.
W części praktycznej uczniowie sprawdzali swój refleks na symulatorze czasu reakcji oraz poznali zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych pod okiem Pana Marcina Kurowskiego – ratownika medycznego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji KWP w Opolu. Opolski WORD umożliwił rozwiązanie próbnego testu egzaminacyjnego na kategorię AM w mobilnej sali komputerowej oraz zapoznał przyszłych kierowców z motorowerami wykorzystywanymi przez ośrodek w czasie praktycznej części egzaminu państwowego na kategorię AM.
Bezpieczeństwo to dla nas najważniejsza sprawa, a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to rzecz szczególna. Stąd z wielką radością podeszliśmy do czynnego udziału w kampanii.

Dyrektor Szkoły
Renata Kochanowska