Nietypowo, bo w połowie tygodnia – w upalną środę 19 czerwca – odbyło się w naszej szkole podsumowanie i zakończenie zajęć. Rozpoczęło ono ostatni w tym roku szkolnym długi weekend.
Obok tradycyjnych punktów programu takich jak: odśpiewanie hymnu narodowego przy szkolnym sztandarze, przemówienie dyrektor – pani Renaty Kochanowskiej, wręczenie świadectw z paskiem oraz gratulacji rodzicom uczniów wyróżnionych, wspomnieć należy o krótkim, ale świetnie przygotowanym przedstawieniu pożegnalnym klas VIII.
Była to satyra rzeczywistości szkolnej. Typowi uczniowie i nauczyciele z typowymi dla siebie wypowiedziami. Typowe lekcje z typową próbą ściągania. Wszystko nieco doprawione groteską i prześmiesznymi karykaturalnymi kostiumami sprawiło, że niejednemu widzowi poprawił się humor. Podkreślić należy, że scenariusz przedstawienia stworzyli sami uczniowie, a całość uroczystości przygotowały wychowawczynie klas VIIIa i VIIIb – panie Izabela Bieńczak i Koryna Konopka. Część artystyczną wsparli drugoklasiści pod kierunkiem pani Michaeli Grochli, którzy wykazali się talentem wokalnym i tanecznym.
Jednak przysłowiową wisienką na torcie był polonez odtańczony w togach przez naszych absolwentów. Wydaje się, że polonez ten był taneczno-symbolicznym wejściem w inny świat – świat szkoły średniej z wszystkimi jej urokami i trudnościami.
W czasie uroczystości kończących rok 2018 / 2019 pożegnano panią Benedyktę Kurzeję oraz panią Anitę Wdowik oraz panie z Rady Rodziców – panią Małgorzatę Mager i panią Małgorzatę Łodzianę. Był to bowiem ostatni ich rok w naszej szkole.
Wszystkim z nami związanym dziękujemy za wsparcie i życzliwe słowo i życzmy owocnego ładowania baterii na przyszły rok szkolny!

Anna Wiora