Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariuszy prowadził zbiórkę darów dla potrzebujących z Klubu Integracji Społecznej w Krapkowicach. Paczki otrzymają ludzie niepełnosprawni oraz długotrwale bezrobotni.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

M. Grochla