Opłata za wyżywienie w miesiącu marcu 2020 r.

wynosi 88,00 zł (22 dni)

płatne w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2020 r. na konto szkoły.

Wpłat za posiłki proszę dokonywać na poniższe dane:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego
47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 39

Numer konta: 44 8883 0005 2001 0011 0653 0002

Tytułem: Opłata za obiad - MIESIĄC 2019 r. – imię i nazwisko dziecka