zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Roczny plan pracy z TIK w szkole

 1. Przestrzeganie przez wszystkich nauczycieli i uczniów zapisów Kodeksu szkoły.
 2. Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK (co najmniej 6 godzin lekcyjnych tygodniowo).
 3. Dokumentowanie działań programu (zdjęcia, sprawozdania, scenariusze zajęć) przez szkolny zespół TIK.
 4. Przeprowadzenie, w okresie trwania programu, co najmniej 4 lekcji otwartych ukazujących wykorzystanie narzędzi TIK na różnych zajęciach przedmiotowych.
 5. Przygotowanie i bieżące aktualizowanie bazy materiałów dydaktycznych (scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, itp.).
 6. Zrealizowanie co najmniej 4 projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów.
 7. Umieszczanie na stronie internetowej szkoły sprawozdań, zdjęć z realizacji działań programu.
 8. Systematyczne realizowanie wspólnie zaplanowanych działań, wyciąganie wniosków, wybór najefektywniejszych sposobów nauczania.
 9. Stworzenie zespołu samokształceniowego funkcjonującego na zasadzie: "Ty pomagasz mnie, ja pomagam Tobie - Służymy sobie radą i pomocą".
 10. Podnoszenie własnych kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi TIK na lekcjach – uczestniczenie we wszelkiego rodzaju formach doskonalenia – kursy, szkolenia, warsztaty.

Zasady współpracy szkolnego zespołu TIK

 1. Wymieniamy i dzielimy się doświadczeniami z innymi członkami zespołu TIK.
 2. Udzielamy sobie wzajemnej pomocy w zakresie stosowania narzędzi TIK.
 3. Szanujemy i doceniamy pracę członków zespołu.
 4. Dyskutujemy i wspólnie podejmujemy decyzje na nurtujące nas problemy.
 5. Podejmujemy odpowiedzialność za wykonywanie poszczególnych zadań zespołu TIK.
 6. Staramy się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, aby współpraca między członkami zespołu była udana i owocna.
 7. Mówimy otwarcie i szczerze, wszelkie nieporozumienia w zespole rozwiązujemy na bieżąco.
 8. Dbamy o przyjazną i przyjemną współpracę w zespole.
 9. Dbamy o efektywny i sprawny przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu.
 10. Regularnie uczestniczymy w spotkaniach zespołu.