zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Szkolny program profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GOGOLINIE NA LATA 2011 - 2013
GOGOLIN – WRZESIEŃ 2011

 

Profilaktyka –
to działania stwarzające człowiekowi okazję
do aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń,
które powodują wzrost jego zdolności
do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
G. Edwards

 

WSTĘP

Przedstawiony program profilaktyki ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek, kształtowanie umiejętności życiowych, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole. Wskazuje na budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych przeciw agresji dziecięcej i uzależnieniom.

Poniższy program profilaktyki:

  • uzupełnia program wychowawczy szkoły
  • odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisk
  • formy i sposoby działań zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dostosowane są do wieku uczniów
  • zawiera jasno określone zasady i formy współpracy wychowawczej z rodzicami
  • zawiera cele i założenia programu wychowania do życia w rodzinie

Szkoła bez Przemocy

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GOGOLINIE NA LATA 2011 - 2013
GOGOLIN – WRZESIEŃ 2011

 

Profilaktyka –
to działania stwarzające człowiekowi okazję
do aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń,
które powodują wzrost jego zdolności
do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
G. Edwards

 

WSTĘP

Przedstawiony program profilaktyki ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek, kształtowanie umiejętności życiowych, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole. Wskazuje na budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych przeciw agresji dziecięcej i uzależnieniom.

Poniższy program profilaktyki:

  • uzupełnia program wychowawczy szkoły
  • odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisk
  • formy i sposoby działań zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dostosowane są do wieku uczniów
  • zawiera jasno określone zasady i formy współpracy wychowawczej z rodzicami
  • zawiera cele i założenia programu wychowania do życia w rodzinie

Cyfrowa Szkoła w gogolińskiej "dwójce"

Dla nauczycieli i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie czwartek, 04 października, był wyjątkowym dniem. Tego dnia otwarto nową pracownię wyposażoną w sprzęt ITC, zakupiony w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła". Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: sekretarz gminy pan Bogusław Leśkiewicz, naczelnik Wydziału Oświaty Sportu I Rekreacji pani Irmgarda Żyła, zastępca przewodniczącej Rady Rodziców pani Irena Bomba. Pracownię wyposażono w sprzęt o łącznej wartości 60.935,00zł (w ramach wsparcia finansowego w kwocie 47.698,00zł i wkładu własnego w kwocie 13.237,00zł).

Gogolińska „Dwójka” walczy o tytuł „SZKOŁY Z KLASĄ 2.0”

Program będzie trwał przez cały rok szkolny 2012/2013 i skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy widzą potrzebę kształtowania u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu, selekcji informacji oraz twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i którzy są przekonani, że ich stosowanie może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Szkoła z klasą 2.0 zbiera i upowszechnia dobre praktyki związane z użyciem TIK do aktywizacji uczniów, poprawy szkolnej komunikacji, wzmocnienia współpracy nauczycielskiej i uczniowskiej.