zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Aktywna Tablica

Rządowy  program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoła  została wyposażona w tablicę interaktywną, głośniki i  interaktywny monitor dotykowy.

Turniej ekologiczno-sportowy

18 czerwca 2014r. - – Turniej ekologiczno-sportowy dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców.

Organizatorzy: pani Mariola Jendrusch i pani Ewa Sadowską-Spranzel

Cel główny spotkania: kształtowanie aktywności motorycznej w rekreacyjnych formach zabaw z zastosowaniem treści wychowania fizycznego z elementami edukacji matematycznej i przyrodniczej.

 

 

Wioska indiańska "Hocioka"

Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim

Realizacja pilotażowego projektu w ramach konkursu 3.5 PO KL. pn. "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim" (Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) zaplanowana jest na dwa lata. Na podstawie rozmów z nauczycielami, ankiet ewaluacyjnych stwierdzam, że pierwszy rok realizacji przyniósł wiele wymiernych korzyści szkole, nauczycielom oraz uczniom.

Szkolenia odbywały się wg Rocznego Planu Wspomagania, który został opracowany przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji i który stanowi integralną część planu nadzoru szkoły w części: wspomaganie nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń.

Nauczyciele szkolili się w obrębie 1 oferty wybranej z pośród 24, opracowanych przez ORE. Szkolenia odbywały się w formie wykładu, warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych. Terminy szkoleń ustalone były odpowiednio wcześnie i w godzinach zgodnie z życzeniami nauczycieli. Oprócz szkoleń w placówce nauczyciele i dyrektor brali udział w spotkaniach w sieci. Przykładem niech będzie film na you tube "Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych". Projekt oceniam pozytywnie, ponieważ nauczyciele mieli zapewnione szkolenie w miejscu pracy, bezpłatne, i jeszcze 2 razy z cateringiem. Co jednak szczególnie ważne – doskonalenie przestało być incydentalne i indywidualne, ale stało się procesem, w który zaangażowani są wszyscy nauczyciele szkoły. Jest procesem w ramach, którego wypracowywane są rozwiązania dla wskazanych potrzeb rozwojowych szkoły.

 

Strona projektu: www.ore.edu.pl

 

Rok Szkoły w Ruchu w "gogolińskiej dwójce".

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Do realizacji tych działań Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ośrodkiem Edukacji zorganizowało ogólnopolską akcję "Ćwiczyć każdy może".

21 szkola

Nasza szkoła zadeklarowała przystąpienie do akcji, a tym samym podjęcie zadań na rzecz aktywności fizycznej we wskazanych w regulaminie obszarach. Wśród nich znalazły się różnorodne akcje związane z aktywnością ruchową odbywającą się w szkole i poza nią. Nasza szkoła, poprzez realizację zadań w istotny sposób przyczyniła się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej i otrzymała zaszczytny Tytuł Szkoły w Ruchu oraz pamiątkową tablicę.

W ramach podejmowanych działań w PSP 2 w Gogolinie na rzecz Roku Szkoły w Ruchu zwracano uwagę między innymi na:

  • uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
  • konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
  • związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
  • uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;

Koordynatorem i animatorem akcji oraz procesu edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi w "gogolińskiej dwójce" jest nauczycielka wychowania fizycznego mgr Stanisława Szewczyk.

 

Mikołajki w kl. I b