zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Jakie i jak Gogolin obchodzi święta?

pdfreportaż_o_gogolińskich_świętach.pdf578.52 KB

Projekt „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO”

W klasie VI a ośmioro uczniów miało możliwość uczestniczenia w tym projekcie. Zaplanowane zajęcia pt.: "Powietrze - coś czy nic", odbywały się metodą eksperymentu.

Celami projektu było:

 • zainteresowanie ucznia poznawaniem zjawisk przyrodniczych;
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia samodzielnych obserwacji i eksperymentów;
 • kształtowanie umiejętności analizowania zjawiska;
 • mobilizacja do intensywnego i sprawnego myślenia;
 • wyrabianie nawyków samodzielnego prowadzenia rozumowań;
 • przyswojenie pewnego zestawu podstawowych pojęć;
 • kształtowanie postaw wiedzy o regionie oraz przyswajanie gwary lokalnej;
 • umacnianie wiary we własne siły;
 • zachęcanie do zgłębiania wiedzy oraz praktycznego jej wykorzystywania.

Metodami pracy były: pokaz, objaśnienie, samodzielne doświadczenia i ćwiczenia, obserwacja, karty pracy.

Przebieg zajęć:

Podczas zajęć staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytania badawcze: czy powietrze istnieje? Dlaczego powietrze jest nam niezbędne do życia? Wykonaliśmy mnóstwo eksperymentów aby się o tym przekonać: z balonami (badanie ruchu powietrza); z jajkiem; badaliśmy również czystość powietrza w naszej okolicy; wykonywaliśmy reakcje fizyczne i chemiczne (wybuch wulkanu, rozpuszczalność substancji, niewidzialne pismo) oraz ekologiczne środki czystości. Wprowadziliśmy również elementy astronomii - wykonywaliśmy modele Ziemi  i planet, demonstrowaliśmy ich ruch.

Osiągnięcia po projekcie metodą eksperymentu:

 • uczeń wie, że powietrze znajduje się wszędzie, zna jego właściwości;
 • uczeń zna znaczenie powietrza dla życia na Ziemi;
 • rozumie konieczność dbania o jego stan;
 • rozwija umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, dokonywania uogólnień i wyciągania wniosków;
 • potrafi wykonać samo lub z pomocą nauczycielki proste doświadczenia;
 • uważnie obserwuje, łączy ze sobą nabyte i posiadane wiadomości oraz wyciąga wnioski;
 • potrafi wytłumaczyć działanie: termometru, barometru, kompasu;
 • rozbudza swoje zainteresowania poprzez doświadczenia;
 • doskonalenie umiejętności wypowiedzi na określony temat;

W świecie kolorowych nutek

W  ramach projektu „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki” dwanaścioro uczniów klasy III b wraz z wychowawcą realizuje zajęcia z obszaru: „Kształcenie kompetencji kluczowych”. Temat przewodni to: „W świecie kolorowych nutek”.

Uczestnicy rozwijają zainteresowania muzyczne, rozpoznają  i nazywają uczucia, dzielą się z innymi własnymi doświadczeniami i przeżyciami. Ponadto dziewczęta i chłopcy świetnie się bawią, współpracują w grupie i okazują emocje poprzez muzykę lub wytwory plastyczne. Zapraszamy do fotorelacji!

Michaela Grochla

Kredką po ekranie – tworzenie kartek okolicznościowych

Ośmioro uczniów klasy 4b bierze udział w projekcie edukacyjnym Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki pn. „Kredką po ekranie – tworzenie kartek okolicznościowych”. Czwartoklasiści uczestniczą w zajęciach, na których poznają i rozwijają swoje wiadomości w zakresie kluczowych umiejętności informatycznych, pracując w edytorach tekstowych oraz graficznych. Po zakończeniu projektu każdy uczestnik zajęć stworzy własne portfolio zawierające kartki na różne okazje, m.in.: kartki z okazji walentynek, Dnia Kobiet, Wielkanocy oraz Dnia Mamy.

Monika Popiel

Reporterzy z piątej klasy

Drugi semestr obecnego półrocza przebiega pod hasłem „projekt Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki”, który zakłada rozwój kompetencji nie tylko uczniowskich, ale i nauczycieli. Bierze w nim udział większość klas. W ramach tego przedsięwzięcia odbył się już wyjazd na Uniwersytet Opolski, z którego relację przedstawił Kacper Grabelus z kl. V. Jest to uczeń nieprzypadkowy, bowiem bierze on udział w zajęciach projektowych pt. Kalendarz gogolińskich świąt, zwyczajów i obrzędów – reportaż, a jego poczynania pisarsko-reporterskie na naszej stronie internetowej są niejako przedsmakiem tego, co go (i całą – ośmioosobową – grupę projektową z kl. V) czeka w najbliższym czasie.

Uczniowie weszli już w rolę młodych reporterów i po części teoretycznej – w której m.in.  tworzyli interaktywne mapy myśli czy notatki – zmierzyli się z wywiadem przeprowadzonym „na żywo”. Do tego wydarzenia musieli się oczywiście odpowiednio przygotować. Z moją małą pomocą zredagowali pytania wywiadu i przećwiczyli cały wywiad w praktyce. Następnie samodzielnie umówili się na spotkanie – osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Potem udali się w umówione miejsce i przeprowadzili rozmowy, nagrywając je dyktafonem. Spotkali się już z przedstawicielem GOK-u, panią Barbarą Herok, z opiekunem gogolińskiego Klubu Seniora, panią Martą Wiorą, dyrektorem naszej szkoły, panią Renatą Kochanowską oraz z proboszczem miejscowej parafii, ks. Aleksandrem Sydorem. Niektórym udało się również uwiecznić rozmówcę na fotografii. Wszyscy stwierdzili, że zadanie okazało się trudniejszym niż początkowo im się wydawało.

Kolejnym etapem – zdaje się najtrudniejszym – będzie opracowanie zgromadzonych materiałów: przycinanie, selekcja, korekta językowa... Ostatecznie – stworzenie interaktywnego reportażu o naszych świętach, zwyczajach i obrzędach.

Anna Wiora