zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla klas I – III

Rok szkolny 2016/2017 (ważne od 01.09.2016)

L.p. Imię i nazwisko Forma zajęć pozalekcyjnych Dzień tygodnia Godzina lekcyjna Nr sali
1 Michaela Grochla

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w kl. IIIb

 

Gimnastyka korekcyjna w kl. IIIab

wtorek
 

 

środa

7

 

6

25

 

sala gim.

2 Rosenberger Anna

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w kl. IIb

 

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl. IIab

środa

 

czwartek

6

 

6

27

 

27

3

Jendrusch Mariola

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w kl. Ia

 

Kółko ekologiczne-  Szkolne ogrody”

wtorek

 

wtorek

5

 

6

31

 

31

4 Sadowska Spranzel Ewa

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w kl. II a

koło ekologiczne – szkolne ogrody

poniedziałek

czwartek

7

6

24

24

5 Wieczorek Barbara

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w kl. III a

 

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl. IIIab

 

Innowacja pedagogiczna

wtorek

 

środa

 

środa

1

 

7

 

8

12

 

12

 

12