zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

"Wymiana" w Krasiejowie

W piątek 2 czerwca 2017r.  kolejny raz  w murach naszej szkoły gościliśmy uczniów i nauczycieli wraz z panią dyrektor Anitą Tomaniczkową z Zakladnej Skoly w Kysuckim Nowym Mieście na Słowacji. Wspólnie spędzony dzień rozpoczęliśmy od wspólnego śniadania i zwiedzania naszej szkoły. Następnie udaliśmy się  na  zwiedzanie do Jura Parku w Krasiejowie. Było moc atrakcji i zabawy oraz lody. Największą atrakcją okazał się multimedialny rekin, który próbował przebić się przez ekran i „pożreć” dzieci. Po wspólnym obiedzie nadszedł czas na powrót do Gogolina i pożegnanie naszych gości. Nie możemy się już doczekać kolejnego spotkania. :)

Wymiana - Słowacja

W dniu 21.06.2013r. gościliśmy w gogolińskiej "Dwójce"  grupę 30 nauczycieli ze szkoły partnerskiej w Kysuckim Nowym Mescie na Słowacji . W ramach studyjnej wizyty  udział wzięli  nasi wszyscy pracownicy szkoły. Współpraca polega na wymianie doświadczeń pedagogicznych, dydaktycznych, poznanie kultury, obyczajów, pogłębienie znajomości języków obcych. Wszystkie te formy wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i zbliżają one do zjednoczonej Europy.

Podczas wizyty pokazaliśmy naszym gościom najpiękniejsze zakątki Kamienia Śląskiego i Gogolina. Byliśmy  również z wizytą w nowo otwartym Gogolińskim Centrum Kultury, gdzie spotkał się z nami pan Joachim Wojtala,  Burmistrz Gogolina.

Już  jesienią  kolejna wymiana, tym razem nasi nauczyciele i uczniowie  pojadą do Kysuckiego Nowego Mesta.

Każde ze wspólnych spotkań jest bardzo bogate w różnorodne przedsięwzięcia mające na celu przede wszystkim wzajemne przybliżenie kultur, stylu życia, obyczaju każdego z państw. Wspólnie spędzony czas to nie tylko czas wzajemnego poznania się, dobrej zabawy i nauki lecz również doskonała okazja do zawarcia znajomości, a nie jednokrotnie przyjaźni trwającej przez długie lata.

 Organizatorem wymiany była pani Koryna Konopka.

Międzynarodowy Dzień Dziecka w PSP nr 2 w Gogolinie - Polska - Słowacja

W dniu 30 maja 2014 miała miejsce wizyta uczniów oraz nauczycieli z Kysuckiego Novego Mesta na Słowacji. Niniejsza wizyta była kontynuacją współpracy między szkołami rozpoczętej w 2012 roku.

Termin wizyty nie był przypadkowy, gdyż w tym dniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Uczniowie obu szkół dzięki hojności Rady Rodziców naszej szkoły wzięli udział w koncercie rockowym zespołu Karawana. Wizycie towarzyszyła wystawa prac plastycznych pn. "Nasze tradycje, zwyczaje i obyczaje". Wszyscy uczniowie gogolińskiej dwójki starali się ugościć swoich kolegów z największą starannością. Podczas pobytu przygotowano dla słowackiej delegacji program edukacyjny i kulturalny pn. "Buduj z nami z figurami". W programie pobytu zaplanowano czas na wizytę na pływalni miejskiej w Gogolinie oraz na wspólne pieczenie ciasteczek w piekarni Państwa B. L. Zimermann. Podsumowaniem spotkania było wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt. "Nasze tradycje, zwyczaje i obyczaje" który trwał w obu szkołach od września 2013r.

Dzień Europejski

Jak co roku naszą szkołę odwiedziły konsultantki z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej celem przeprowadzenia lekcji o tematyce europejskiej. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas pierwszych, którym przybliżono ideę powstania Unii Europejskiej, jej symbole oraz najsłynniejsze bajki. Uczniowie klas 5 i 6 wzięli udział w zajęciach poświęconych nowym państwom członkowskim Unii. Dzieci nie tylko wysłuchały ciekawych wykładów ale także aktywnie uczestniczyły w zabawach i quizach.

Kolejnym punktem Dnia Europejskiego były warsztaty z Panią Aliną Jachymską z Centrum Szkoleniowo-Językowego PROGRESS, z którym nasza szkoła ma podpisana umowę partnerską. Uczniowie klas 3 i 5 zobaczyli prezentację o Wielskiej Brytanii oraz odpowiadali na pytania konkursowe sprawdzające co zapamiętali z wysłuchanej pogadanki.

Najlepsze prace nagrodzone

W środę 22 października 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom 61. Europejskiego Konkursu pt.: "Wie wollen wir leben in Europa?"  (Jak chcemy żyć w Europie?)

Z naszej szkoły zwyciężczyniami tego konkursu zostały:

  • Amelia Stocka (I miejsce)
  • Róża Deć (III miejsce)

Celem tego konkursu było poszukiwanie (stosownie do wieku) odpowiedzi na pytania dotyczące  wyzwań współczesnego świata, a więc pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym, systemu kształcenia, niskiego statusu materialnego dzieci i rodzin oraz integracji  społecznej.

Uczestnicy konkursu w wieku do 9 lat mogli wykonać prace plastyczne na dwa tematy (do wyboru):

  1. Jeden dzień dla rodziny.
  2. Ja pokażę tobie coś, i ty też mi coś pokażesz.

Dzieci  w wieku od 10 do 13 lat również mogły wykazać się kreatywnością i swoimi umiejętnościami przygotowując pracę na jeden z poniższych tematów:

  1. Przygoda podczas urlopu w Europie.
  2. Szkoła przyszłości.

Zwyciężczyniom tej edycji Europejskiego Konkursu SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Konkurs o Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim

Mamy zaszczyt poinformować, że dnia 9 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół w Gogolinie odbył się konkurs organizowany przez Grupę Młodych Liderów przy Zarządzie DKF z Kamienia Śląskiego na temat Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Uczniowie naszej szkoły startowali w swojej grupie wiekowej i zajęli czołowe miejsca.

  • Joanna Jelito – I miejsce
  • Anna Przybyła – IV miejsce

Aleksandra Kosicka, Dawid Sojka i Emilia Łukaszewicz zajmując siódme, ósme i dziewiąte miejsce, znaleźli się również wśród nagrodzonych osób w tym konkursie. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy sukcesów w kolejnych zmaganiach z wiedzą.