zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Gogolińska „Dwójka” otrzymała tytuł „Szkoły z Klasą”

Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna, która prowadzona jest od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą". Skierowana jest do dyrektorów, nauczycieli i uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych. W kampanii wzięło udział wiele szkół z całej Polski. Nie wszystkie jednak zdobyły ten tytuł...

Akcja ta upowszechnia wśród uczniów wiedzę i obywatelskie postawy, tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie. Pomaga także stosować nowe technologie w uczeniu się; uczy jak odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystać ze źródeł internetowych, pomaga rozwijać umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia. Wprowadza również nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w codziennej pracy. We wrześniu 2012 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie została zgłoszona do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą 2.0". Pieczę nad nią objęła Pani dyrektor Renata Kochanowska, koordynatorem kampanii została Pani Koryna Konopka, a nauczycielami współpracującymi z uczniami: Panie Bernadeta Konieczna, Monika Popiel i Anna Rosenberger. Praca w programie trwała cały rok szkolny. Pierwszym zadaniem było wypracowanie całorocznego planu działań, następnie ustalenie kodeksu szkoły 2.0. Każdy uczestnik programu miał swojego opiekuna – moderatora, który czuwał nad prawidłową realizacją zadań. Nauczyciele i uczniowie wykonywali zadania TIK, zawarte w ogólnym harmonogramie. Warunkiem zaliczenia zadań było ich rzetelne i terminowe wykonywanie oraz opisywanie ich na swoich stronach. Nasi uczniowie prężnie pracowali redagując uczniowskie blogi - opisywali wszystkie ciekawostki i ważne wydarzenia z życia szkoły. Za swoją pracę zdobyli pięć odznak; między innymi: Blog z pasją, Tworzymy materiały edukacyjne, Aktywny komentator, Uczymy się z TIK, Działamy z TIK. Natomiast nasi nauczyciele zostali autorami 6 dobrych praktyk, dzięki czemu szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Eksperckiej". Drugi semestr poświęcony był projektowi edukacyjnemu „Wielojęzyczny przewodnik po Gogolinie".

W maju nastąpiło podsumowanie realizacji programu podczas „Szkolnego Festiwalu", na którym obecni byli rodzice i zaproszeni goście. Otrzymując tytuł „Szkoły z klasą 2.0 wypracowaliśmy sześć zasad, którymi kierujemy się w pracy z dziećmi:

  1. Korzystamy z nowych technologii.
  2. Pracujemy zespołowo.
  3. Dzielimy się wiedzą.
  4. Mądrze korzystamy z zasobów.
  5. Komunikujemy się.
  6. Jesteśmy bezpieczni w sieci.

 

Gogolińska "Dwójka" walczy o tytuł "SZKOŁY Z KLASĄ 2.0"

Program będzie trwał przez cały rok szkolny 2012/2013 i skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy widzą potrzebę kształtowania u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu, selekcji informacji oraz twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i którzy są przekonani, że ich stosowanie może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Szkoła z klasą 2.0 zbiera i upowszechnia dobre praktyki związane z użyciem TIK do aktywizacji uczniów, poprawy szkolnej komunikacji, wzmocnienia współpracy nauczycielskiej i uczniowskiej.

Tematem przewodnim programu będzie WSPÓŁPRACA 2.0. Nauczyciele pani Monika Popiel, Anna Rosenberger, Bernadeta Konieczna i Stanisława Szewczyk wraz z koordynatorem programu panią Koryną Konopką i dyrektorem szkoły stworzą Zespół 2.0. Będą także współpracować z nauczycielami tego samego przedmiotu z całej Polski w wirtualnych pracowniach przedmiotowych. Znajdą w nich pomoce naukowe, materiały, scenariusze lekcji.

Nad pracowniami czuwać będą opiekunowie doświadczeni w poprzednich edycjach programu. Każda z pracowni będzie miała też patrona-eksperta.

Powstaną sieci wymiany dobrych praktyk przedmiotowych oraz ponadprzedmiotowych, w których nauczyciele wystąpią w roli ekspertów. To źródło dodatkowej satysfakcji: będą pracować nie tylko dla siebie, ale i dla całej polskiej szkoły. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Dyrektor PSP nr 2 w Gogolinie
Renata Kochanowska