zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Radosna szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w 2011 roku brała udział w Rządowym programie wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła". W ramach projektu placówka otrzymała wsparcie finansowe zgodnie z podpisaną umową w wysokości 12 000,00 zł. Środki te zostały w pełni wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych dużej i małej motoryki, wyposażona została sala zabaw dla uczniów klas I- III.

 

Duża motoryka

5 923,00

Duże, miękkie klocki, wałki, zestawy dużych figur geometrycznych, materace

 

Miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach

 

Tory przeszkód i elementy umożliwiające pokonywanie wysokości

 

Mała motoryka

6 070,00

Materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej

 

Układanki rozwijające spostrzegawczość i precyzję ruchu, umiejętność wypowiedzi zdaniowej

 

Klocki do budowania form przestrzennych

 

Gry planszowe służące umiejętności pracy w grupie i uczące zasad dobrego współzawodnictwa

 

Zabawki dydaktyczne umożliwiające zabawy tematyczne

 

Wkład własny

7 943,00

Odmalowanie sali przeznaczonej na miejsce zabaw wyposażone w elementy „dużej motoryki”

 

Wyposażono salę lekcyjną w szafki dla każdego ucznia

 

Zakupiono dywanik dydaktyczny