zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Świetlica

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Poniedziałek

7.15 -8.45     12.20-15.45

Wtorek

7.15 -8.45     12.20-15.45

Środa

7.15 -8.45     12.20-15.45

Czwartek

7.15 -8.45     12.20-15.45

Piątek

7.15 -8.45     12.20-15.45

 

 

Świetlica szkolna to miejsce, w którym uczniowie spędzają swój wolny czas w oczekiwaniu na autobus szkolny, swoich rodziców lub dodatkowe zajęcia lekcyjne . Jako wychowawcy świetlicy niejednokrotnie przyjmujemy na siebie różne role (opiekunki, rozjemcy, nauczyciela). Pracujemy według opracowanego planu pracy. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u dzieci umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Dobieramy odpowiednie formy pracy i metody aktywizujące, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Przyczyniamy się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u dzieci. Uczniowie, zwłaszcza Ci w młodszym wieku szkolnym, są aktywni i otwarci . Praca z nimi to wielka przyjemność, nie obawiają się porażki, ćwiczą, poszukują i rozwijają swoje zdolności.

Dzieciom oferujemy

 • Stałą opiekę wykwalifikowanej kadry według harmonogramu w określonych godzinach,
 • Zajęcia artystyczne (zajęcia plastyczne, techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne),
 • Gry i zabawy ruchowe w sali jak i na świeżym powietrzu
 • Pomoc przy odrabianiu lekcji
 • Zabawy taneczne
 • Konkursy plastyczne, quizy
 • Gry dydaktyczne
 • Zabawy rozwijające koncentrację
 • Zabawy ćwiczące sprawność manualną
 • Imprezy okolicznościowe dla uczniów
 • Propagujemy akcję Cała Polska czyta dzieciom.

Dla rodziców

Każdy nauczyciel zatrudniony w świetlicy wie, że jego praca ma odmienny i specyficzny charakter. Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia.

O budynku świetlicy i pomieszczeniu stołówki

Nasza świetlica mieści się w osobnym budynku bezpośrednio połączonym z gmachem szkoły. Składa się z obszernej sali, holu w którym dzieci pozostawiają swoje kurtki, tornistry i obuwie zmienne oraz sali gimnastycznej znajdującej się na parterze, z której mogą korzystać po zakończonych zajęciach lub w przerwach między lekcjami. Sala świetlicowa wyposażona jest w niezbędne do wypoczynku, zabawy i nauki sprzęty, zabawki i pomoce naukowe.

Do świetlicy szkolnej należy również miejsce do spożywania posiłków, w której uczniowie mogą skorzystać z obiadów. Smaczne i gorące posiłki dowożone są z tutejszego gimnazjum w specjalnie do tego celu zakupionych termosach. Jednorazowo ze stołówki może korzystać 80 uczniów i tyle posiłków jest wydawanych.

W pierwszym semestrze 15 uczniów naszej szkoły korzysta z bezpłatnych obiadów w ramach akcji PFPD „Maciuś"

„Świetlica wita was,
Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci,
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy,
Najweselszej w okolicy!"

Kierownik: mgr Koryna Konopka
Opiekunowie: mgr Izabela Bieńczak