zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny trwa od 01.09.2016r. do 23.06.2017r

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • Zimowa przerwa świąteczna od 23.12 do 31.12.2016r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna od 13.04 do 18.04.2017r.
 • 14.10.2016 r. Dzień Edukacji Narodowej
 • 28.10.2016 r. – Nadanie szkole sztandaru i jubileusz 21-lecia
 • 31.10.2016 r. – dzień przed Wszystkimi Świętymi
 • 22.12.2016 r. - Szkolne święta Bożego Narodzenia
 • 10.02.2017 r. – Dzień Patrona szkoły
 • 2.05.2017 r. – Święto flagi
 • 16.06.2017 r. – Dzień po Bożym Ciele

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

 • Ferie zimowe od 13.02 do 26. 02.2017r.
 • Ferie letnie od 01.07 do 31.08.2017r.

II. WYPOCZYNEK DZIECI

 • Półkolonie zimowe – od 13.02 do 17.02.2017r.
 • Półkolonie letnie – od 03.07 do 14.07.2017r.

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

 • I PÓŁROCZE – OD 01.09.2016r DO 31.01.2017r.
 • II PÓŁROCZE - OD 01.02.2017 r. DO 23.06.2017r.

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

 1. Do 4.01.2017 i do 17 .05.2017 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów ) o przewidywanych dla niego półrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym i stopniach z pozostałych przedmiotów oraz ocenie z zachowania.
 2. Do 22.06.2017r. przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.

V. SPOTKANIA RADY RODZICÓW

14.09.2016r. przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, programu wychowawczego, i profilaktyki. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2016/2017, zatwierdzenie zmian w statucie. Wybór przewodniczącego Rady Rodziców. Omówienie przedsięwzięcia "Noc w szkole".

Październik, listopad 2016r. – Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców, Organizacja andrzejkowej zabawy dochodowej

marzec 2017 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2016/2017, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze ,

sierpień 2017 - przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017