zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny trwa od 01.09.2017 r. do 22.06.2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • Zimowa przerwa świąteczna od 23.12 do 31.12.2017 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna od 29.03 do 04.04.2018 r.
 • 30.10.2017 r. Dzień przed Wszystkim Świętymi
 • 31.10.2017 r. Dzień przed Wszystkim Świętymi
 • 30.04.2018 r. Dzień przed 1. maja
 • 02.05.2018 r. – Święto flagi
 • 04.05.2018 r.- Dzień po święcie 3. maja
 • 01.06.2018 r. – Dzień po Bożym Ciele

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

 • Ferie zimowe od 15.01 do 26.01.2018 r.
 • Ferie letnie od 23.06 do 31.08.2018 r.

II. WYPOCZYNEK DZIECI

 • Półkolonie zimowe – od 15.01 do 19.01.2018 r.
 • Półkolonie letnie – od 25.06 do 06.07.2018 r.

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

 • I PÓŁROCZE – OD 01.09.2017 r. DO 31.01.2018 r.
 • II PÓŁROCZE - OD 01.02.2018 r. DO 22.06.2018 r.

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

 1. Do 20.12.2017 i do 09.05.2018 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów ) o przewidywanych dla niego półrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym i stopniach z pozostałych przedmiotów oraz ocenie z zachowania.
 2. Do 14.06.2018 r. przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.

V. SPOTKANIA RADY RODZICÓW

 • 13.09.2017 r. przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, programu wychowawczego, i profilaktyki, zmian w WOU. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018, zatwierdzenie zmian w statucie. Wybór przewodniczącego Rady Rodziców. Omówienie przedsięwzięcia "Noc w szkole".
 • Październik, listopad 2017 r. – Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców, Organizacja andrzejkowej zabawy dochodowej
 • Luty 2018 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze roku szkolnego 2017/2018, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze,
 • sierpień 2018 - przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018