zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim

Realizacja pilotażowego projektu w ramach konkursu 3.5 PO KL. pn. "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim" (Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) zaplanowana jest na dwa lata. Na podstawie rozmów z nauczycielami, ankiet ewaluacyjnych stwierdzam, że pierwszy rok realizacji przyniósł wiele wymiernych korzyści szkole, nauczycielom oraz uczniom.

Szkolenia odbywały się wg Rocznego Planu Wspomagania, który został opracowany przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji i który stanowi integralną część planu nadzoru szkoły w części: wspomaganie nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń.

Nauczyciele szkolili się w obrębie 1 oferty wybranej z pośród 24, opracowanych przez ORE. Szkolenia odbywały się w formie wykładu, warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych. Terminy szkoleń ustalone były odpowiednio wcześnie i w godzinach zgodnie z życzeniami nauczycieli. Oprócz szkoleń w placówce nauczyciele i dyrektor brali udział w spotkaniach w sieci. Przykładem niech będzie film na you tube "Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych". Projekt oceniam pozytywnie, ponieważ nauczyciele mieli zapewnione szkolenie w miejscu pracy, bezpłatne, i jeszcze 2 razy z cateringiem. Co jednak szczególnie ważne – doskonalenie przestało być incydentalne i indywidualne, ale stało się procesem, w który zaangażowani są wszyscy nauczyciele szkoły. Jest procesem w ramach, którego wypracowywane są rozwiązania dla wskazanych potrzeb rozwojowych szkoły.

 

Strona projektu: www.ore.edu.pl