zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Sukces czy porażka?

Żyjąc w społeczeństwie nastawionym na sukces, ciężko pogodzić się z porażką. W szkole podkreślamy dobre strony, wzmacniamy nasze dzieci, stosujemy pochwały, pozytywne oceny, aby wzmocnić dobre zachowania, dobre nawyki i wpływać na rozwój możliwości. Czy jednak stosujemy tylko dobre wzmocnienia? Czy w naszym systemie oświaty nie panuje przekonanie o podkreślaniu błędów?

Teoria wyuczonej bezradności Seligmana mówi o tym, iż przyczyną wszystkich niedoskonałości, deficytów u ludzi, nad którymi nie mamy wpływu, jest przekonanie, iż w przyszłości również nie będzie związku pomiędzy naszymi staraniami a wynikiem. Czy nie zdarzyło się nam w ciągu życia przygotować się na egzamin i go nie zdać? Gdy zdarzy się tak jednokrotnie, najprawdopodobniej zadziałają nasze mechanizmy obronne (wyparcie, zaprzeczanie, tłumienie itp.). Co się wydarzy jednak gdy nie zadziałają, albo gdy dane wydarzenie się powtórzy? Wykształcimy u siebie poczucie, iż nic od nas nie zależy, więc nie mamy wpływu na to czy nasze zachowanie zamieni się w sukces czy porażkę. Po co mamy się w takim razie starać?

ŚWIATOWY DZIEŃ MOCZENIA NOCNEGO - CZAS NA DZIAŁANIE – 30 maja 2017

30 maja jest obchodzony Światowy Dzień Moczenia Nocnego. Problem moczenia nocnego dotyczy bardzo dużej grupy dzieci i jest drugim najczęstszym, po schorzeniach układu oddechowego, przewlekłym zaburzeniem. Rozpoznanie jego jest wciąż niewielkie i trudne ze względu na lekceważenie objawów ze strony rodziców oraz brak należytej uwagi ze strony lekarza. Wczesna diagnostyka oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w zakresie moczenia nocnego, może uchronić dziecko przed zaburzeniami sfery emocjonalnej i społecznej oraz ewentualnymi wadami rozwojowymi w obrębie układu moczowego.

Z moczeniem nocnym u dzieci mamy do czynienia wówczas, kiedy dziecko opanowało już trening czystości lub ukończyło 5 rok życia i bezwiednie moczy w nocy łóżko. Z badań epidemiologicznych wynika, że występuje ono u 5%-15% dzieci między 6 a 7 rokiem życia. Odsetek ten maleje wraz z wiekiem, jednak liczba moczących się intensywnie (każdej nocy) pozostaje praktycznie niezmieniona, a w okresie dojrzewania cierpi na tę dolegliwość wciąż około 3% pacjentów. Szacuje się, iż z zaburzeniem tym zmaga się również 1% dorosłych i są to zazwyczaj osoby, wobec których nie zastosowano nigdy odpowiedniej diagnostyki i leczenia. W skali światowej powyższy problem dotyczy około 100 milionów ludzi, w Polsce moczy się do 300 000 dzieci.

Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców.

W Polsce rozwodzi się rocznie 45 tysięcy małżeństw. W obliczu rozpadu rodziny w szczególnie trudnej sytuacji znajduje się dziecko. Burzy się jego dotychczasowy świat, następuje zachwianie wszystkiego, co dotąd było stabilne i pewne w życiu. Gwałtownej zmianie ulega struktura całej rodziny. Naruszone zostaje podstawowe poczucie bezpieczeństwa dziecka.

• Dziecko bywa świadkiem burzliwych konfliktów między rodzicami, czasem przemocy.

• Doświadcza opuszczenia przez jednego z rodziców, który się wyprowadza.

• Odczuwa dużo lęku, często nie do końca rozumie, co się dzieje, na czym tak dokładnie polega rozwód, trudno mu sobie wyobrazić swoje przyszłe życie.

• Dodatkowo pozostaje zazwyczaj pod opieką rodzica, który też przeżywa wiele skrajnych emocji i często sam potrzebuje wsparcia.

• W takiej sytuacji pomoc dziecku wymaga od rodziców szczególnie dużo samozaparcia.

DBAJMY WSPÓLNIE O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH DZIECI – WSZĘDZIE!

Czym jest cyberprzemoc?

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów! Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:

  • wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,
  • robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,
  • publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,
  • podszywanie się pod kogoś w Sieci;
  • treści pornograficzne dostępne bez żadnego ostrzeżenia, w tym tzw. pornografię dziecięcą, czyli materiały prezentujące seksualne wykorzystywanie dzieci;
  • treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, deformacje ciała, np. zdjęcia lub filmy przedstawiające ofiary wypadków, okrucieństwo wobec zwierząt;
  • treści nawołujące do samookaleczeń lub samobójstw, bądź zachowań szkodliwych dla zdrowia, np. ruch pro-ana, zachęcanie do zażywania niebezpiecznych substancji np. leków czy narkotyków;
  • treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości, a nawet nienawiści wobec różnych grup społecznych lub jednostek.

JAK POMÓC DZIECKU PRZETRWAĆ SZKOLNY STRES?

Początek roku szkolnego, zwłaszcza pierwszy w życiu, a także pierwsze dni w przedszkolu, to wyzwanie nie tylko dla dziecka, ale i całej rodziny. Jak pomóc mu w tym czasie i jakich zachowań unikać, aby nie pogłębiać jego stresu?
Szkoła to jedno z ważniejszych miejsc w życiu dziecka. To tu - zazwyczaj po raz pierwszy - styka się ono ze środowiskiem, które wystawia oceny, a także uczy się samodzielnie funkcjonować w grupie rówieśniczej.

Przyczyny stresu szkolnego

O ile w przypadku części dzieci rozpoczęcie nauki szkolnej czy też pójście do nowej szkoły może wpływać stymulująco na całokształt procesów rozwojowych, w wypadku niektórych może być źródłem silnego stresu. Zauważyli to chociażby psychiatrzy Thomas Holmes i Richard Rahe, którzy takie wydarzenia jak rozpoczęcie i zakończenie edukacji oraz zmianę szkoły umieścili na swojej liście najczęstszych i najbardziej istotnych zdarzeń życiowych, wywołujących stres.

DIAGNOZA: DYSLEKSJA - CO TO TAKIEGO?

Najczęściej diagnoza jakiegoś zaburzenia u dziecka wprowadza popłoch w życiu całej rodziny. Inaczej, jeszcze do niedawna, wyglądało to z diagnozą dysleksji, która traktowana była przez rodziców, jako sposób na ułatwienie dziecku przejścia przez szkolne egzaminy. Wtedy też dysleksję często mylnie orzekano kierując się niewłaściwymi normami, nie biorąc pod uwagę takich czynników jak, zaniedbanie środowiskowe czy zaburzenia neurologiczne.

Dzisiaj dzięki badaniom prof. Bogdanowicz mamy dostosowane do polskich warunków skale diagnozy dysleksji, a nawet jesteśmy w stanie określić ryzyko dysleksji u dzieci 6/7 letnich, i błędne diagnozy praktycznie już się nie zdarzają.