zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Zapisy do klasy pierwszej - rok szkolny 2015/2016

Zasady i terminy obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016

przy przyjmowaniu dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

 

 

1.  Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się:

z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej

Do obwodu PSP nr 2 w Gogolinie należą ulice: Asnyka, Akacjowa, Bema, Boczna, Buczka, Chopina, Chrobrego, Ciemna, Czereśniowa, Dębowa, Dzierżonia, Harcerska, Kąpielowa, Kolejowa, Kościelna, Kozielska, Krótka, Kwiatowa, Lompy, Ligonia, Matejki, Marii Curie-Skłodowskiej, Młyńska, Ogrodowa,  Parkowa, Pawła, Plac Dworcowy, Plebiscytowa, Podgórna, Podleśna, Powstańców, Rolna, Schultza, Skarbowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna,  Strzebniów, Strzelecka, Słowackiego,  Szpitalna, Wojska Polskiego, Wyzwolenia od nr 1 do nr 29 /numery nieparzyste/ i od nr 2 do nr 56 /numery  parzyste/, Św. Urbana, Zamknięta, Żeromskiego.

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Planowanie ilości oddziałów klas I odbywa się na podstawie:

  1. wydruków z ewidencji ludności - dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół,
  2. liczby wolnych miejsc w danej szkole - dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

podan Terminy związane z prowadzenie rekrutacji w szkołach podstawowych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku

02.03 – 31.03.

28.04 – 08.05

2.

Składanie zgłoszenia przez rodziców dziecka z danego obwodu szkoły

02.02 – 27.02

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 15.04 do godz. 1500

do 15.05 do godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia

0d 16 – 24.04

od 18 – 22.05

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 30.04 do godz. 1500

do 28.05 do godz.1500

6.

Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Złożenie, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

DOKUMENTY:

 

Zapraszamy rodziców na spotkanie organizacyjne

20 maja (środa) 2015 r. godz. 18.00, sala nr 17.