zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Wizja i misja szkoły

Misja i wizja Publicznej Szkoły Podstawowej nr2

im. K. Makuszyńskiego w Gogolinie

Misja Szkoły

Działamy po to, aby:

  • Nasi uczniowie - byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się XXI wieku.
  • Ich rodzice - darzyli nas zaufaniem.
  • Pracownicy szkoły - mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.
  • Szkoła - cieszyła się uznaniem i była szkołą środowiskową, przyjazną dzieciom oraz zapewniała bogatą ofertę edukacyjną, której wiodącym obszarem jest edukacja regionalna w poszanowaniu wartości patriotycznych i środowiska naturalnego.

 

Wizja Szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie to nowoczesna, bezpieczna i przyjazna szkoła. "Szkoła z klasą", w której wszyscy uczniowie są równi i będą traktowani z jednakowym szacunkiem.

To szkoła, która dba o zdrowie swoich wychowanków, dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, uczy wrażliwości, pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat oraz przygotowuje do przyszłości.

Uczniowie szkoły wyrosną na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, posiadający wysoką kulturę osobistą, dużą wiedzę i umiejętności. W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przygotowująca uczniów w szerokim zakresie do wyższego poziomu edukacji.