zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Komunikat w sprawie dni dodatkowo wolnych

W związku rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Gogolinie wyznaczył w roku szkolnym 2016/2017  dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych. W dniach tych będą organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 7.15-15.45.

Są to następujące dni:

  • 28.10.2016 r. – Nadanie szkole sztandaru i jubileusz 215-lecia
  • 31.10.2016 r. – dzień przed Wszystkimi Świętymi
  • 22.12.2016 r. Szkolne święta Bożego Narodzenia
  • 10.02.2017 r. – Dzień Patrona szkoły
  • 2.05.2017 r. – Święto flagi
  • 16.06.2017 r. – Dzień po Bożym Ciele