zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Komunikat w sprawie dni dodatkowo wolnych 2017-2018

W związku §5.1 ppkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Gogolinie wyznaczył w roku szkolnym 2017/2018  dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych. W dniach tych będą organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 7.15-15.45.

Są to następujące dni:

• 30.10.2017r. Dzień przed Wszystkim Świętymi

• 31.10.2017r. Dzień przed Wszystkim Świętymi

• Wydłużona przerwa Wielkanocna  o 28.03 i  04.04.2018r.

• 30.04.2018r. Dzień przed 1. maja

• 02.05.2018r. – Święto flagi

• 04.05.2018r.- Dzień po  święcie 3. maja

• 01.06.2018r. – Dzień po Bożym Ciele

Dyrektor szkoły

Renata Kochanowska

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

WRZESIEŃ

 • ZEBRANIE RODZICÓW DNIA 13.09.17 r. g.17.00 + (zebranie ogólne z dyrektorem)

PAŹDZIERNIK

 • 1 ŚRODA – KONSULTACJE - kl. IV–VII  g. 17.30, kl.  I-III g. 17.30

LISTOPAD

 • 08.11.2017 - ŚRODA – KONSULTACJE - kl. IV–VII g. 17.30, kl.  I-III g. 17.00

GRUDZIEŃ

 • 20.12.2017 -  ŚRODA – zebranie z rodzicami (informacja o ocenach na I półrocze) kl. IV–VII g. 17.30, kl. I-III g. 17.00

STYCZEŃ

 • 31.01.2018 -  ŚRODA – WYWIADÓWKI + (zebranie ogólne z dyrektorem podsumowanie I półrocza) godz. 17.00

MARZEC

 • 1 ŚRODA - KONSULTACJE - kl. IV–VII g. 17.30, kl. I-III g. 17.00           

KWIECIEŃ

 • 1  ŚRODA - KONSULTACJE - kl. IV–VII g. 17.30, kl. I-III g. 17.00

MAJ

 • 09.05.2018 r. - ŚRODA -  ZEBRANIE Z RODZICAMI (informacja o ocenach rocznych) kl. IV–VII g. 17.30, kl.  I-III g. 17.00

Komunikat w sprawie dni dodatkowo wolnych

W związku rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Gogolinie wyznaczył w roku szkolnym 2016/2017  dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych. W dniach tych będą organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 7.15-15.45.

Są to następujące dni:

 • 28.10.2016 r. – Nadanie szkole sztandaru i jubileusz 215-lecia
 • 31.10.2016 r. – dzień przed Wszystkimi Świętymi
 • 22.12.2016 r. Szkolne święta Bożego Narodzenia
 • 10.02.2017 r. – Dzień Patrona szkoły
 • 2.05.2017 r. – Święto flagi
 • 16.06.2017 r. – Dzień po Bożym Ciele

Konkurs

Rada Rodziców i Rada Szkoły w PSP nr 2 w Gogolinie ogłaszają konkurs związany ze zbiórką funduszy na rzecz Rady Rodziców. Klasa, która zbierze największą kwotę dobrowolnej składki* otrzyma dofinansowanie na organizację dowolnej imprezy klasowej np. wycieczki klasowej, wyjazdu do kina, teatru, operetki. Dofinansowanie dotyczy całego zespołu klasowego:

Za zajęcie I miejsca - 15% zebranej kwoty

Za zajęcie II miejsca - 10% zebranej kwoty

Za zajęcie III miejsca – 5% zebranej kwoty

*Wyniki obliczamy dzieląc wpłaty na rzecz Rady Rodziców przez ilość uczniów w danym oddziale klasowym.

Przewodnicząca Rady Rodziców
mgr Małgorzata Mager

Regulamin Rady Rodziców

Loading ...